Blogg
Hem Blogg
Vi behöver en ny migrationspolitik

Vi behöver en ny migrationspolitik

Migrationspolitik är svårt. Få politikområden rymmer så mycket känslor; rädsla, skuld, vrede, hopp och sorg blandas om vartannat. Migrationspolitiken är också ett politikområde där flera grundläggande värden ställs emot varandra och där försök att lösa till synes olösliga värdekonflikter lätt resulterar i beskyllningar om antingen blödighet eller rasism. Människor har i alla tider sökt sig till nya platser i sökandet efter en bättre framtid. Vissa har flytt undan krig, svält eller förföljelse; andra har sökt efter en möjlighet att förverkliga sina drömmar. Vartefter nationalstater eller andra liknande statsbildningar har etablerats och bytt upp samhälleliga institutioner och välfärdssystem har det också rests hinder för möjligheten att fritt röra sig mellan olika delar av världen för att söka sig en ny framtid. Moderna statsbildningar med de institutioner och välfärdssystem...

läs mer
Öka ambitionen i biståndspolitiken

Öka ambitionen i biståndspolitiken

Bakom lucka nummer fem i min motionskalender döljer sig en motion om bistånd, en traditionell kristdemokratisk hjärtefråga: Kristdemokraterna var under lång tid känt som ett parti som arbetade för de fattiga och utsatta i världen. Ett parti som satte solidaritet med...

läs mer

Svenska spermier till alla

Hade lite svårt att välja vilken motion jag skulle avslöja bakom dagens lucka. Men till slut blev det den här: Sedan 2005 är det möjligt för lesbiska par att genomföra assisterad befruktning med donera sperma på klinik i Sverige. Trots detta väljer många fortfarande...

läs mer

Släpp offentlig data fri

Min andra motion inför sommarens riksting handlar om behovet av att släppa offentlig data fri för återanvändning och förädling: Inom den offentliga sektorn finns det idag mycket data som inte är integritetskänslig och som håller en hög kvalitet exempelvis statistiska...

läs mer

Förbättrad hivprevention

I sommar håller Kristdemokraterna riksting och just nu håller motionstiden på att gå ut. Själv har jag skrivit ett antal motioner till rikstinget och en till vår distriktsstämma i Stockholms län. De närmaste dagarna tänkte jag dela med mig av dem. Den första handlar...

läs mer

Idag skäms jag över Alliansen

Alliansregeringen har idag gett upp sitt motstånd mot datalagringsdirektivet och beslutat att skicka ett förslag till Lagrådet som innebär att all information om vem som ringer, skickar sms, mms eller e-post till vem, när och var ifrån ska lagras i ett halvår....

läs mer

Som Fan läser Bibeln del 2

Jag lovade igår att jag skulle skriva en lite mer fördjupande kommentar angående Världen idags ledare där de menar att Kristdemokraternas ledning går i otakt med sina väljare. Ruben Agnrasson avslutar tidningens ledare: Listan på populära Kristdemokratiska politiker...

läs mer