Svenska spermier till alla

av | feb 17, 2011 | Politik | 2 Kommentarer

Hade lite svårt att välja vilken motion jag skulle avslöja bakom dagens lucka. Men till slut blev det den här:

Sedan 2005 är det möjligt för lesbiska par att genomföra assisterad befruktning med donera sperma på klinik i Sverige. Trots detta väljer många fortfarande att åka utomlands eller genomföra en privatdonation. Anledningen till detta är att det endast finns åtta kliniker i Sverige som genomför befruktningar med donerad sperma och att köerna till dessa ofta är långa.

Nackdelen med att många väljer att inte genomföra sin behandling på klinik i Sverige är, förutom kostnaden för den enskilde och riskerna vid privatdonation, att barnet förlorar möjligheten att få veta sitt ursprung. Att få veta sitt ursprung är ett av barnets grundläggande rättigheter och något som garanteras barn som föds via assisterad befruktning med donerade könsceller i Sverige.

Att det finns så få kliniker i Sverige som genomför assisterad befruktning med donerade spermier beror på regelverketskonstruktion där det i princip bara är universitetssjukhus som får genomföra den typen av behandling.

Bristen på svenska kliniker leder inte till att lesbiska par föder färre barn. Det leder bara till att de väljer andra vägar. Vägar som ofta fråntar barnet rätten att få veta sitt ursprung.

Kristdenokraterna bör verka för att:
– det genomförs en översyn av regelverket för kliniker som genomför assistad befruktning med hjälp av donerade könsceller med målet att öka tillgången till sådan behandling i Sverige.

2 Kommentarer

  1. Soren

    Men den här debatten skulle jag vilja höra

    • Magnus Kolsjö

      Den dyker nog upp på webb-TV och/eller SVT Forum.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Tweets that mention Svenska spermier till alla | Magnus Kolsjö -- Topsy.com - [...] This post was mentioned on Twitter by Magnus Kolsjö, Verklighetens folk!. Verklighetens folk! said: #KDriks Magnus Kolsjö: Svenska spermier…