Idag skäms jag över Alliansen

av | nov 11, 2010 | Politik | 6 Kommentarer

Alliansregeringen har idag gett upp sitt motstånd mot datalagringsdirektivet och beslutat att skicka ett förslag till Lagrådet som innebär att all information om vem som ringer, skickar sms, mms eller e-post till vem, när och var ifrån ska lagras i ett halvår. Lagförslaget verkar också, trots regeringens förnekande, omfatta vem som surfar på nätet och vart. Informationen ska sedan kunna användas för att utreda brott.

Bland regeringens frågor och svar besvaras frågan huruvida uppgifter om var personer har surfat på nätet kommer att lagras med ett nej. Enligt lagrådsremissen ska dock information om internetåtkomst lagras. Internetåtkomst definieras som ”möjlighet till överföring av ip-paket som ger användaren tillgång till Internet”. Det som ska lagras är sådana uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera kommunikationskällan, slutmålet för kommunikationen, datum, tidpunkt och varaktighet för kommunikationen, typ av kommunikation, kommunikationsutrustning samt lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid kommunikationens början och slut.

Vid internetåtkomst handlar det om min ip-adress, ip-adressen på den sida jag besöker, när jag besöker sidan, hur länge jag är där, vilket operativsystem, typ av uppkoppling jag har etc och var jag befann mig när jag besökte sidan. Om inte det är att registrera surfande så vet jag inte vad det är.

En konsekvens av den övervakning som regeringen nu föreslår är att det blir förbjudet med oregistrerade kontantkort. Framöver måste alla mobilnummer kunna knytas till en fysisk person. Dessutom går regeringen längre än EU:s direktiv och ställer också krav på att typen av anslutning ska regstreras. Kopplar jag upp mig via ADSL, fiber, 3G, EDGE, GPRS, LTE, kanelmodem eller vilken typ av anslutning använder jag. Hur denna typ av information underlättar brottsbekämpning tycker jag framgår lite dåligt.

Att datalagring överhuvudtaget är ett effektivt medel i brottsbekämpning är ingen självklarhet. Att person A ringer till person B då han eller hon befinner sig nära en brottsplats i anslutning till att ett brott begås bevisar ingenting. Om jag besöker en terrororganisations hemsida eller får ett mail från Bin Laden en vecka innan ett terrordåd bevisar heller ingenting. Bevisvärdet i trafikinformation är i princip noll. Däremot kan ett kommunikationsmönster möjligen användas för att stärka misstankar man redan har mot en person. Men är denna möjlighet värd det oerhört stora ingrepp i den personliga integriteten som datalagringen innebär?

För mig är svaret nej. Och det svaret borde vara självklart för varje friheterligt sinnad person. Att Alliansregeringen, som består av partier som borde stå upp för respekten för människors privatliv och människovärdestanken, ger efter för polisstatens tillskyndare är skamligt. Ibland är det rätt att vägra att följa en lag, eller ett EU-direktiv. Detta är ett sådant tillfälle.

Jag hoppas att Alliansens riksdagsledamöter har ett större mod än Alliansens ministrar och att de säger nej till EU:s datalagring.

6 Kommentarer

 1. Henrik H

  Jag förstår inte hur du kommer fram till att oregistrerade kontantkort inte längre kommer att få finnas. I lagrådsremissen sägs:

  ”Skälen för regeringens förslag: I artikel 3 i direktivet om lagring av
  trafikuppgifter anges att det enbart är de trafikuppgifter som den enskilde
  leverantören genererar eller behandlar som omfattas av lagringsskyldigheten.
  Som utredningen konstaterat kommer leverantören alltså inte att
  ha skyldighet att ”skaffa sig” alla de uppgifter som nämns när lagringen
  regleras utan lagringsskyldigheten omfattar endast de trafikuppgifter som
  genereras eller behandlas i den egna verksamheten. Direktivet innebär
  därmed inget hinder mot användande av exempelvis anonyma kontantkort,
  där några uppgifter om användarens identitet inte finns tillgängliga
  för lagring.”

  • Magnus Kolsjö

   Men något sådant undantag finns inte i lagtexten. Där står det att man är skyldig att lagra sådana uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera kommunikationskällan. Detta beskrivs i lagrådsremissen vad gällande fast och mobil telefoni som det uppringande telefonnumret och abonnentens eller den registrerade användarens namn och adress.

   Att något står i motivtexten spelar mindre roll när en lag ska tillämpas om det inte finns täckning för det i lagtexten. Att göra eller inte göra saker med hänvisning till motivtexterna i en proposition har jag själv erfarit varit ganska svårt. Lagens bokstav väger allt tyngre i Sverige.

   Dessutom förfelas ju hela det påstådda syftet med lagen om anonyma kontantkort kan användas. Då lagrar man ju verkligen bara data om vanligt hederligt folk. Sedan när blev registrerade telefonnummer populärt bland terrorister och andra brottslingar?

   • Henrik H

    Nu har jag läst även lagparagraferna några gånger och finner inte stöd för din tolkning Magnus. Ja, uppgifterna ska lagras. Men om det inte finns några uppgifter? Då kan de inte lagras, och det finns inga krav på att operatörerna måste inhämta information som de idag ej har. Befintliga uppgifter ska sparas, men det finns inga paragrafer som villkorar att enbart kommunikationstjänster där man kan spåra användaren ska få lov att erbjudas allmänheten.

    Skulle det bli någon tvist om detta så går man fortfarande tillbaka till lagens förarbeten som är föredömligt tydligt i det här fallet.

 2. Markus "LAKE" Berglund

  Nej, du har sannolikt rätt Henrik. Man ska nog inte tolka lagen så att oregistrerade kontantkort förbjuds, men det är väldigt lätt att skriva en extra lag om det om några månader. Eller hur…

  • SF

   Det är inte bara oregistrerade kontantkort som måste förbjudas, kryptering och använding av darknets måste även de förbjudas för att lagen ska bli effektiv. (Med lagen som den ser ut i förslaget så är det så otroligt enkelt att komma runt loggningen att enbart amatörkrimenella och hederliga svenssons kommer att övervakas) (Fast det är klart, det loggas ju att personen undviker loggningen och det kanske räcker för att sätta in buggning, husransakan och liknande effektiva metoder)

 3. Tarej Ibrsazan Rein Filth

  Dom vet var vi är..
  ——————-
  Dom vet var vi är,
  och dom ser vad vi gör!
  Dom tronar på epost
  från fornstora dar!
  Dom finns ute på Lovön.
  Men en dag skall dom få
  sina fiskar varma!
  [Melodi:Du Gamla du Fria]

Trackbacks/Pingbacks

 1. Tweets that mention Idag skäms jag över Alliansen | Magnus Kolsjö -- Topsy.com - [...] This post was mentioned on Twitter by Jonas Klang, Brit Stakston, Bengt Wallman, Magnus Kolsjö, Peter Höjman and others.…
 2. Vad hade Joe Mc Carthy sagt om Beatrice Ask? « Sverige är inte världens navel! - [...] Lake, Fredriksson, Stenskott, Kulturbloggen, Polisstaten, Stenudd, Kolsjö,Leffe45, Bloggis, Sanningsministeriet, Demokraturen, Ipse Cogita!,Grenfeldt, Studio Hisingen, WhatsUpSthlm, Mina Moderata Karameller,Scaber Nestor, Cowchasers, Från ett påhittat paradis, Bergström, Källström,Suckerpunch, A lot of Nothing, l-hs, Alliansfritt Sverige, Kaka på väg, Nej till datalagring, En pirats blog, Futuriteter, Täng, Rouhivuori,Sanningsministeriet, Magnihasa, Johannes…
 3. Dyrt för mindre IT-företag att datalagra | Henry Rouhivuori - [...] Polisstaten: Från Terrorism till Snatteri, Stefan Stenudd: Datalagringen sker för att det går, Idag skäms jag över Alliansen |…
 4. Alliansregimen driver igenom datalagring | Rick Falkvinge (PP) - [...] Polisstaten: Från Terrorism till Snatteri, Stefan Stenudd: Datalagringen sker för att det går, Idag skäms jag över Alliansen |…
 5. Alliansen vill banne mig införa DDR staten. | Integritet och Frihet - [...] Polisstaten: Från Terrorism till Snatteri, Stefan Stenudd: Datalagringen sker för att det går, Idag skäms jag över Alliansen |…
 6. Utanförskap « ConnyT funderar - [...] Polisstaten: Från Terrorism till Snatteri, Stefan Stenudd: Datalagringen sker för att det går, Idag skäms jag över Alliansen |…
 7. Om Sverige är tvingade, varför gör vi då mer än vi behöver? « Från utomlands - [...] Polisstaten: Från Terrorism till Snatteri, Stefan Stenudd: Datalagringen sker för att det går, Idag skäms jag över Alliansen |…
 8. Rädda tusentals liv genom att lägga ned FRA och inte datalagra « Calandrellas blogg - [...] Piratpartiet, Motpol, Germund, Lake, Fredriksson, Stenskott, Kulturbloggen, Polisstaten, Stenudd, Kolsjö, Leffe45, Bloggis, Sanningsministeriet, Demokraturen, Ipse Cogita!, Grenfeldt, Studio Hisingen,…