Riksdagen måste säga nej till Löfvens makthunger

Regeringen har publicerat ett utkast till en lagrådsremiss där de avser att gå till riksdagen och begära långtgående maktbefogenheter för att stävja den pågående Covid-19-epidemin. Regeringen föreslår att det införs en bestämmelse i smittskyddslagen som ger regeringen...
Vi behöver en ny migrationspolitik

Vi behöver en ny migrationspolitik

Migrationspolitik är svårt. Få politikområden rymmer så mycket känslor; rädsla, skuld, vrede, hopp och sorg blandas om vartannat. Migrationspolitiken är också ett politikområde där flera grundläggande värden ställs emot varandra och där försök att lösa till synes...
Dags för ett nationellt tiggeriförbud

Dags för ett nationellt tiggeriförbud

Vi kan inte förbjuda fattigdom men vi bör förbjuda tiggeri. Svenska skattebetalare kan inte ta på sig att fixa all den utsatthet som romer i Rumänien och Bulgarien upplever. Vi bidrar redan till att hjälpa romerna i dessa länder via EUs budget och via bilaterala...
Ett lagom EU är bäst för den svenska modellen

Ett lagom EU är bäst för den svenska modellen

Det är kanske inte så förvånande att LO i EU-valrörelsen ger sitt stöd till Socialdemokraterna. Kanske ska man inte heller bli så förvånad över den slogan de valt för sin valkampanj: ”Ta tillbaka kontrollen”. Vad som däremot borde leda till i alla fall...