Järfälla behöver trygghet, tillit och tillväxt

av | aug 17, 2022 | Politik

Den 11 september är det val. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Järfälla och står på plats nummer fyra på Kristdemokraternas lista.

Järfälla är en kommun som har goda förutsättningar för att utvecklas i en positiv riktning. Vi ligger centralt i den dynamiska Stockholmsregionen med goda kommunikationer, en växande regional kärna i Barkarby och gott om grönområden. Men vi har också utmaningar.

I Järfälla ökar otryggheten och tilliten till kommunen och de som bestämmer i kommunen minskar. Vi har sedan lång tid tillbaks en sjunkande skattekraft jämfört med andra kommuner och andelen Järfällabor som försörjs av olika former av bidrag är betydligt högre än genomsnittet i Stockholmsregionen.

Om jag ska sammanfatta det jag tycker är viktigt för Järfälla i tre ord så är det trygghet, tillit och tillväxt.

Trygghet

 • Nolltolerans mot nedskräpning och klotter
 • Fler trygghetskameror
 • Ökad polisnärvaro bland annat genom en bemannad polisexpedition
 • Satsa på kommunala ordningsvakter
 • Skärp kontrollen av utbetalda bidrag bland annat genom hembesök hos bidragstagare
 • Meningsfull fritid med hjälp av fritidscheck och kulturcheck
 • Planera och bygg på ett sätt som bidrar till trygg utomhusmiljö
 • Samarbeta med brottsofferjour och kvinnojour

Tillit

 • Förbättra samarbetet mellan hem och skola genom att anställa hem- och skola samordnare
 • Inför ansvarskontrakt i skolan där det framgå vilket ansvar skolan, föräldrar och barn har
 • Utveckla elevdemokratin med fungerande elevråd och matråd på varje skola
 • Inrätta en äldreombudsman
 • Skapa träffpunkter för seniorer i alla kommundelar
 • Ställ krav på att de som arbetar inom omsorgen pratar bra svenska
 • Det ska vara lätt att få reda på hur tillgängliga kommunens lokaler är
 • Alla medborgare ska ha möjlighet att ta del av och förstå vad som händer i kommunen

Tillväxt

 • Stoppa centrumdöden i Jakobsberg
 • Det ska finnas levande centrum och god service i alla kommundelar
 • Ta tillvara Mälarstranden för etableringar av pendelbåtar och olika former av aktiviteter.
 • Satsa på goda och trygga kommunikationer både för de som går, cyklar, kör bil eller åker kollektivt.
 • Skapa bättre möjligheter att parkera i närheten av bostäder och serviceställen.
 • Gör det möjligt för mindre företag att delta i kommunens upphandlingar
 • Gör det möjligt för ungdomar att möta förebilder inom entreprenörskap och innovation

0 kommentarer