Inte självklart att kommuner ska flagga med regnbågsflaggan

av | sep 14, 2019 | HBTQ | 4 Kommentarer

Igår rapporterade media att ”Prideflaggan stoppas i Sölvesborg”. Rapportringen bygger på en låst artikel i Blekinge Läns Tidning där kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon (SD) ska ha sagt att flaggning på kommunala byggnader ska ske på ett traditionellt sätt och där ingår inte prideflaggan.

Jag har gått igenom handlingarna för kommunfullmäktige , kommunstyrelsen samt fritids- och kulturnämnden i Sölvesborg. Jag har också gått igenom gällande regler för flaggning på kommunens flaggstänger.

Sölvesborg är en kommun som innan maktskiftet efter valet 2018 hade styrts av Socialdemokraterna i 30 år. Kommunens regler för flaggning uppdaterades senast 2016, under det socialdemokratiska styret. Lousie Erixons uttalande bygger inte på att kommunen beslutat eller ska besluta om några nya regler vad jag kunnat se. Hon verkar istället utgå från gällande regelverk som begränsar vilka flaggor som får hissas på kommunens flaggstänger.

Det kommunala regelverket i Sölvesborg som beslutats under socialdemokratiskt styre tillåter endast att man hissar den svenska flaggan och FN-flaggan på kommunens flaggstänger. Regelverket fastställer på vilka dagar flaggning ska ske och ger en möjlighet för kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att besluta om flaggning på andra dagar. Sedan 2013 har kommunstyrelsens ordförande beslutat att man ska flagga med regnbågsflaggan i samband med pridefirandet i Stockholm. Men något stöd för ett sådant beslut finns egentligen inte i de lokala föreskrifterna och inget gjordes heller av Socialdemokraterna för att ändra reglerna för att anpassa dem till den praxis som de utvecklade.

Jag är en varm anhängare av kampen för att stärka hbtq-personers rättigheter och skapa likvärdiga möjligheter för hbtq-personer att delta i och ta plats i samhället på samma sätt som alla andra. Detta är en kamp som i decennier förts både politiskt, socialt och kulturellt; och allt sedan slutet av 1970-talet har regnbågsflaggan varit en samlande symbol för den kampen. Men det är också hör som det blir ett problem när kommuner och statliga myndigheter börjar flagga med regnbågsflaggan. Den är en politisk symbol. För mig personligen är den en viktig politisk symbol.

Kommuner och statliga myndigheter måste agera utifrån objektivitet och saklighet, och de ska behandla alla lika. Att flagga med en politisk symbol, oavsett om den står för värderingar som många ställer sig bakom, går inte riktigt ihop med objektivitetskravet. Dessutom ställer sig många i samhället också bakom värderingar som rättvisa och schyssta villkor på arbetsmarknaden. Innebär det att det är fritt fram för kommuner och myndigheter att flagga med röda fanor på första maj?

Självklar inte.

Vi behöver kunna hålla isär det politiska, privata och civilsamhället å ena sidan och det allmänna med stat och kommun å den andra. Det är de förstnämnda som kan och ska bära en politisk, social och kulturell kamp. De senare ska stå för vård, skola, och omsorg; våldsmonopol, nationell trygghet och så vidare. De ska inte ta politisk ställning eller värdera den ena eller andra åsikten.

Jag ser gärna regnbågsflaggor över hela stan när det är pride men bättre då att kommunen öppnar upp för organisationer att hyra kommunens flaggstänger när de har arrangemang i staden än att den flaggar helt på egen hand. Sedan kan alltid kommunen i enlighet med reglerna för förenings- och aktivitetsstöd eller stöd till besöksnäringen sponsra pridearrangemang enligt samma villkor som de ger stöd till andra aktiviteter och föreningar.

4 Kommentarer

 1. Leo Kramár

  Tack för din seriösa information.

 2. Jackiie

  ”Kommunstyrelsens ordförande eller kommunchefen får besluta om flaggning vid andra tillfällen än de som särskilt anges.”
  Detta är en text i deras regelverk som fullt ut tillåter hissning av prideflaggan. Ingen annan ändring hade krävts. Detta händer bara p.g.a. Byte av kommunstyrelse och kommunchef.

  • David Castor

   Jackiie: Att flagga vid andra tillfällen är inte detsamma som att flagga med annan flagga.

   • Jackiie

    Väldigt bra poäng, jag har missuppfattat den meningen.