Wanja Lundby-Wedin är inte trovärdig

av | mar 23, 2009 | Politik

Nu förstår jag inte: Sover LO:s ordförande på styrelsemötena? Är hon inte förmögen att ta till sig den information som finns i underlagen inför styrelsens beslut? Nej, jag tror inte det. Wanja Lundby-Wedin skulle inte ha den position hon har idag ifall hon inte kunde sätta sig in i en mängd skiftande ärenden på kort tid och att därefter hålla sig vaken och alert på ett styrelsemöte.

LO:s förbundsordförande saknar all trovärdighet när hon påstår sig ha blivit grundlurad och inget förstått gällande de pensionsbeslut hon varit med och fattat i AMF:s styrelse. Det skulle vara väldigt intressant att höra ifall de andra i styrelsen instämmer i den beskrivning Wanja Lundby-Wedin ger om att de alla varit helt oförstående inför vad de beslutade.

I AMF:s styrelse sitter några av Sveriges mest erfarna ledare från näringsliv och fackföreningsrörelse att de inte skulle ha förmågan att sätta sig in i ett pensionsavtal och förstå dess konsekvenser håller jag för högst osannolikt.

Wanja Lundby-Wedins förklaring imponerar inte på mig. Och kanske är det som Maria Abrahamsson skriver, att den inte lär imponera på LO:s medlemmar heller.

0 kommentarer