Vi behöver ett internet utan uppladdningsfilter och länkskatt

av | apr 12, 2019 | Politik

I Sverige finns det en bred uppslutning för att säga nej till EUs förslag om uppladdningsfilter och länkskatt på internet, det är bara Socialdemokraterna som är för. Om förslaget går igenom kommer det ge oss ett helt annat internet än det vi har vant oss vid.

Vi kommer få ett internet där det ställs krav på dyra tekniska lösningar för de entreprenörer och företag som vill etablera och driva nya tjänster skadar tillväxten. Det kommer att hämma nya innovationer och försämrar Europas konkurrenskraft.

Om upphovsrättsdirektivet går igenom kommer det innebära att våra semesterbilder och videoklipp från våra stunder med familj och vänner först ska kontrolleras för om det möjligtvis hörs någon upphovsrättsskyddad musik i bakgrunden eller om det skymtar förbi en bild, staty eller annan utsmyckning som är skyddad. Detta begränsar vårt vanliga mänskliga umgänge så som det ser ut idag.

Ett internet med ett obligatoriskt uppladdningsfilter stärker förtryckande regimer när bilder och filmer från protester kan blockeras redan innan de publiceras om det så bara finns en liten identifierbar del som någon av de stora drakarna i upphovsrättsindustrin hävdar ägarskap till.

Internet är viktigt. Det är viktigt för demokratin, det är viktigt för ekonomin och det är viktigt för människors gemenskap med varandra. Det är också viktigt för att förstå vår omvärld och ta del av vad som händer i vår omgivning.

Med upphovsrättsdirektivet får vi en länkskatt som begränsar synligheten för länkar som pekar vidare mot etablerade publikationer. Det kommer att främja trollfabriker och fake news vars länkar inte omfattas av de regler som styr länkskatten.

En länkskatt kommer försvåra källkritik och öppnar upp dörren för de som vill infektera samhällsdebatten med hat och misstro och skada vårt demokratiska samhälle.

Internet är alldeles för viktigt för att det ska styras och regleras utifrån målet att bevara upphovsrättsindustrins omoderna affärsmodeller. Jag håller med upphovsrättsindustrin om att upphovsrätten som det är idag inte fungerar i ett digitaliserat samhälle.

Upphovsrätten är trasig men det är inget skäl till att ta sönder internet. Vi måste säga nej till uppladdningsfilter och länkskatt.

0 kommentarer