Vad ska jag göra nu?

av | maj 2, 2011 | Personligt | 2 Kommentarer

Som några av er kanske har läst i tidningen Kristdemokraten eller sett på Facebook eller Twitter så börjar jag idag att arbeta på PwC (tidigare PricewaterhouseCoopers) med frågor som rör eFörvaltning och samhällsutveckling. Det känns roligt att komma till en arbetsgivare som finns över hela Sverige och i 150 andra länder. Och en miljö där det finns resurser och nätverk för att utveckla nya idéer.

Det ska bli väldigt stimulerande att få vara med och bygga upp PwC:s fortsatta satsning på eFörvaltning. Tidigare har PwC varit mycket inriktade på IT-avdelningarnas leveransförmåga och verksamheternas förmåga att ställa relevanta krav. Det är på intet sätt oviktigt men det är bara en del i vad som behövs för att myndigheter och politiska organ ska fungera väl i eSamhället.

Nu ska PwC också bli bra på att ge råd och utveckla strategier kring medborgarmöten och verksamhetsutveckling. Bland annat handlar det om frågor kring sociala media, öppen data och myndigheters förmåga att samverka med sin omvärld. Det handlar också om att utforma utbildningar kring eSamhället som även riktar sig till politiker.

Det är naturligt att jag kommer att ägna mycket av min arbetstid till att på konsultbasis hjälpa kommuner, landsting och statliga myndigheter med strategiska frågor och kompetensutveckling kring deras eFörvaltningsarbete. Men PwC arbetar också med flera olika mötesplatser där olika aktörer kan mötas för att utbyta erfarenheter. Ett exempel på en sådan mötesplats är Arena eFörvaltning som hölls i Stockholm i torsdags. Ett annat exempel är de två seminarier som vi kommer att arrangera i Almedalen i sommar.

Förutom att det alltid är trevligt att komma till Visby ser jag fram emot att kunna vara med och presentera ett helt nytt material om hur utvecklingen mot ett eSamhälle går i Sverige.

Något jag verkligen ser fram emot är den utbildning om de nya möjligheter som eSamhället för med sig för medborgare, politik och förvaltning som PwC kommer erbjuda politiker och chefer inom stat, kommun och landsting. Utbildningen kommer bestå både av en grundkurs och en fortsättningskurs och ta upp frågor kring det som kallats den tredje generationens eFörvaltning, öppen data, medborgardialog och den sociala webben.

Jag hoppas också att ha något att bidra med till Sweden Social Web Camp i augusti och till den ständigt pågående diskussion som förs i forum som Digitala staten och Makten och Öpenheten. Självklart är jag, som alltid tidigare, öppen för förslag och idéer på sammanhang där jag kan medverka eller på enskilda möten för intressanta och spännande samtal.

2 Kommentarer

  1. Lilith Svensson

    Åh vad spännande det låter! Lycka till med ditt nya arbete!

  2. Johan_Groth

    Grattis till nytt jobb. Låter spännande på alla sätt och vis!