Säg farväl till enpartistaten

av | sep 19, 2010 | Politik

PJ Anders Linder skriver i sin söndagskrönika om det unika grepp över det svenska samhället och svenskarnas tankevärld som socialdemokraterna har. Statsvetaren Gøsta Esping-Andersen skrev en gång att den socialdemokratiska välfärdsmodellen har blivit en del av den svenska självbilden och den svenska motsvarigheten till den italienska mamman.

Fyra år av alliansstyre räcker inte för att bryta det fasta grepp över människors medvetande som socialdemokratin har haft i Sverige trots att Alliansen har gjort mycket för att skapa mer av valfrihet och mindre av politikerstyre.

Trots Socialdemokraternas högljudda protester förändrades det sätt som höga chefer tillsätts i staten. Idag går kompetens före partibok vilket bland annat lett till fler kvinnor på ledande befattningar. Arbetet med vårdvalsreformer runt om i landet har lett till fler vårdcentraler. Och den apoteksreform som de rödgröna vill riva upp har lett till många nya apotek runt om i landet.

Listan kan göras längre: Jobbskatteavdraget har gett den genomsnittlige arbetaren en extra månadslön om året, RUT-avdraget ger möjlighet att betala för lite hjälp hemma och på så sätt få mer tid över för varandra och avskaffandet av fastighetsskatten har lyft en oro för framtiden från mångas axlar.

Alla dessa reformer är viktiga frihetsreformer. De är viktiga för att de skapar mer utrymme för människor att bestämma själva. Och de är viktiga för att de skapar mer trygghet i vardagen. Alla dessa reformer vill de rödgröna riva upp helt eller delvis.

De vill kvotera chefsjobb och styrelseplatser. Bestämma hur barnföräldrar ska fördela föräldraledigheten mellan sig. Och diktera var det ska finnas vårdcentraler och apotek och vem som ska få erbjuda dig vård.

Fyra år är inte nog för att lossa enpartistatens grepp och socialdemokraternas makt över våra tankar som visar sig in i allt från museutställningar till skolböcker.

Ta PJ Anders Linders uppmaning på allvar idag när du röstar. Säg farväl till enpartistaten.

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Tweets that mention Säg farväl till enpartistaten | Magnus Kolsjö -- Topsy.com - [...] This post was mentioned on Twitter by Magnus Kolsjö, Niclas Strindell, Fredrik Wallinder, AlliansensGräsrötter, Verklighetens folk! and others. Verklighetens…