Politik är inget för eremiter

av | mar 23, 2009 | Politik

Dagens industri uppmanar idag på ledarplats alla politiker att hålla sig på ”minst armlängds avstånd från alla organisationer”. Bakgrunden till uppmaningen är den debattartikel om förbättringar i Alliansens fastighetsskattereform som Göran Hägglund skrev tillsammans med Villaägarnas förbundsdirektör Lars Lemker förra veckan.

DI tycks tro att politik utvecklas i ett vakuum där de klokaste tankarna tänks när man är inlåst på den egna kammaren. Kanske är det så man skriver ledare. Bra politik utvecklas i dialog med andra människor både enskilda medborgare och företrädare för organisationer och näringsliv.

Jag vet inte hur Göran Hägglund exakt resonerade när han valde att skriva en debattartikel med Lars Lemker men valet av författarkollega är på intet sätt långsökt. Kristdemokraterna har arbetat aktivt för att få till stånd ett avskaffande av den statliga fastighetsskatten och fastighetstaxeringssystemet sedan 2001. Att man i det opinionsbildande arbetet för att få till stånd en sådan förändring samarbetar med en organisation som har samma uppfattning i sakfrågan är för mig helt naturligt.

De politiska partierna är inte en del av staten, de är en del av det civila samhället. Politiker bör inte, vilket DI förespråkar, skjuta ifrån sig intresseorganisationer av olika slag, de bör omfamna dem. Vi behöver mer av dialog och aktiva medborgare i diskussionen om hur vi ska forma Sverige, inte mindre. I den dialogen är intresseorganisationer såväl som politiker en viktig del.

0 kommentarer