Make EU lagom again

av | mar 27, 2019 | Politik

EU saknar inte utmaningar. Snabba förändringar som drivs på av minskad fattigdom världen över, digitalisering och automatisering leder till en större rörlighet och till att invanda mönster och värderingar utmanas och sätts på prov. Förändringarna skapar oro och otrygghet som exploateras av de som för egen vinnings skull vill så splittring i Europa.

Populisterna skyller dagens problem på EU och säger att allt blir bra bara vi själva återtar kontrollen. Federalisterna hävdar å andra sidan att problemen beror på för lite EU och vill möta dagens utmaningar genom att bygga en europeisk superstat med egen armé och beskattningsrätt. De federalistiska maktambitionerna hotar grunden för hela gemenskapen. I viljan att centralisera allt mer makt riskerar friktionen mellan Europas befolkningar att öka. Det var ytterst denna friktion, en friktion som götts av spänningen mellan populister och federalister, som ledde fram till Brexit.

Mitt och Kristdemokraternas svar på dagens utmaning är ett EU som är lagom. Ett EU som sätter människorna i centrum istället för systemen, som fortsätter att utveckla den inre marknaden och är en stark röst för mänskliga rättigheter både i Europa och världen i övrigt. Ett EU som är starkt där varje medlemsstat för sig inte räcker till men som lämnar till varje land att lösa nationella politiska frågor.

Att lösa dessa uppgifter är inte lagom i sig, utan tvärt om ett mycket omfattande åtagande. Men det är en lagom ambitionsnivå med bättre förutsättningar att lyckas än drömmen om en union som ständigt växer i maktomfång.

Ambitionerna för EU:s maktsfär måste vara lagom och återgå till de uppgifter som är kärnan för samarbetet. Vi behöver tillsammans hitta fram till hur vi kan förena en allt snabbare förändringstakt i samhället med att slå vakt om de värden och traditioner som människor finner betydelsefulla. EU behöver bli lagom igen.

0 kommentarer