Inga besked om framtidens energi från vänsterkartellen

av | mar 22, 2009 | Politik

”Kärnkraften blir kvar till den kan ersättas”, så lyder rubriken på dagens debattinlägg från vänsterkartellen. Det hade kunnat vara ett positivt besked om rubriken hade haft täckning i artikeln. Men vänsterkartellens löfte är snarare det motsatta. Det blir inget klartecken för ny kärnkraft. Istället ska stängning av kärnkraftreaktorer prövas varje ny mandatperiod. Dagens förbud att bygga nya kärnreaktorer blir kvar.

Mona Sahlins, och hennes kamraters, besked idag ger varken vår elinitensiva industri eller våra elproducenter det långsiktiga besked om framtidens elförsörjning som de behöver.

Jag är också förvånad över vänsterns isolationistiska hållning. Den rena el vi kan producera i Sverige ska endast vara förbehållen oss svenskar och våra nordiska grannländer. Våra europeiska grannar i exempelvis Tyskland och Polen ska inte få ta del av vårt elöverskott för att kunna ersätta sin smutsiga kolkraft med mer miljövänliga alternativ. Ur ett klimatpolitiskt perspektiv kan jag inte låta bli att undra: hur tänkte de här?

0 kommentarer