EU måste stå upp för hbtq-personers rättigheter

av | apr 9, 2019 | Politik

Jag vill att EU ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter både inom Europa och i resten av världen. Det innebär även att EU alltid måste stå upp för hbtq-personers rättigheter.

Hbtq-personer är en grupp vars mänskliga rättigheter ofta åsidosätts. Det kan handla om att inte få besöka sin partner som ligger på sjukhus, inte kunna bosätta sig fritt inom EU med sin familj på samma sätt som heterosexuella par kan göra med sin familj eller, som fallet är i flera länder utanför EU, riskera att fängslas, utsättas för tortyr eller dödas.

Inom EU ser vi hur det görs försök att rasera de framsteg som har gjorts de senaste decennierna och som innebär att hbtq-personer på ett öppet sätt kan delta i det offentliga rummet. I Polen har man nyligen försökt att stoppa en prideparad. Detta är ett av flera exempel på den allt svårare situationen för hbtq-personer i Polen.

Demonstrationsfriheten är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och något som varje EU-land måste respektera. Att Polen förnekar hbtq-personer deras rätt att demonstrera bryter mot de mest grundläggande krav som ställs på ett land som vill vara medlem i EU.

Ett EU som är lagom, som inte ägnar sig åt att konstruera egna skatter och sätta upp regler för socialförsäkringar, får EU mer tid och kraft över för att ägna sig åt sina grunduppgifter: fred och sammanhållning, värden och rättigheter, samt de europeiska folkens välstånd.

  • EU behöver kunna dra in delar av det ekonomiska stödet till medlemsstater som kränker hbtq-personers rättigheter, exempelvis genom att förbjuda prideparader. Att kränka grundläggande mänskliga rättigheter och på så sätt bryta mot det mest grundläggande kravet i EU-gemenskapen måste ha kännbara konsekvenser.
  • EU-kommissionen måste följa upp att den så kallade Comandomen verkligen efterlevs. Domen garanterar samkönade familjer samma fria rörlighet inom EU som alla andra EU-medborgare har.
  • EU behöver ena sig om det uppdaterade likabehandlingsdirektivet som gör att skyddet mot diskriminering omfattar alla även inom hälsa och sjukvård, utbildning, sociala förmåner samt när man köper varor och tjänster.
  • EU måste inkludera hbtq-personers rättigheter som en del i arbetet med grannlandspolitik, bistånd och handel. När ett land fängslar de som arbetar för hbtq-personer rättigheter, vilket nyligen skett i Azerbadjan, eller när ett land liksom Brunei inför dödsstraff för homosexualitet måste EU agera.

0 kommentarer