Ett lagom EU är bäst för den svenska modellen

av | maj 21, 2019 | Politik

Det är kanske inte så förvånande att LO i EU-valrörelsen ger sitt stöd till Socialdemokraterna. Kanske ska man inte heller bli så förvånad över den slogan de valt för sin valkampanj: ”Ta tillbaka kontrollen”. Vad som däremot borde leda till i alla fall några höjda ögonbryn är några av de frågor de valt att driva och den politiska agenda som socialdemokratin har i EU.

Att ta tillbaks kontrollen eller att inte lämna mer kontroll till EU i frågor som rör arbetsmarknaden, vår sociala välfärd och skatterna är viktigt för att slå vakt om den svenska modellen där det är arbetsmarknadens parter som sätter spelreglerna på arbetsmarknaden och inte politikerna. Det är också viktigt för att vi själv ska kunna bestämma om vår a-kassa, föräldraförsäkring, sjukförsäkring med mera. På så sätt kan man säga att ta tillbaks kontrollen är ett annat sätt att säga att EU ska vara lagom. Ett lagom EU är den bästa garanten för den svenska modellen och för att spelreglerna på arbetsmarknaden även i fortsättningen ska bestämmas av arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer.

Det LO och Socialdemokraterna föreslår handlar dock inte om att ta tillbaks kontrollen. Deras politik handlar om att ge bort mer makt till EU. Bland LO:s förslag finns sådant som att EU ska reglera frågor om anställningstrygghet, välfärdspolitik och fackligt medlemskap. De vill också att EU:s möjlighet att bestämma i sociala frågor skrivs in i EU:s grundfördrag. Flera av dessa förslag är sådant som även Socialdemokraterna driver. Att påstå att detta är att ta tillbaks kontrollen är att vilseleda både LO:s medlemmar och väljarkåren i stort.

Jag vill ha ett lagom EU. Jag vill inte att EU ska lägga sig i hur vi löser frågor på arbetsmarknaden genom att tvinga på oss minimilöner eller allmängiltigförklarade kollektivavtal. Jag vill heller inte att EU ska bestämma hur föräldrarna ska fördela föräldraledigheten mellan sig eller hur vår a-kassa eller sjukförsäkring ska se ut.

Jag vill att alla som arbetar i Sverige, oavsett om de är anställda här eller utstationerade från något annat EU-land ska ha schysta arbetsvillkor. Här har parterna en viktig uppgift att fylla. Det är ingenting vi löser genom att EU stöttar de som är med i en fackförening ekonomiskt eller genom att EU reglerar frågor om anställningstrygghet.

En fråga där EU har ett ansvar, och där beslut måste fattas under den kommande mandatperioden, är frågan om hur utländska åkare får köra transporter i Sverige. Här måste det förslag som nu finns skärpas ytterligare. Det räcker inte med att en utländsk lastbil åker och parkerar i Danmark i två dagar för att sedan komma tillbaks. Denna så kallade avkylningsperiod ska vara tio dagar och lastbilen bör då återvända till sitt hemland.

Detta kommer att skapa mer jämlika villkor mellan svenska och utländska åkare än det förslag som nu finns. I denna fråga jobbar jag gärna tillsammans med LO och Socialdemokraterna liksom i frågan om att förbjuda ämnen som kan orsaka cancer. Här har Kristdemokraterna flera gånger tidigare varit med och skärpt reglerna.

Jag tror att ett lagom EU är bäst både för Sverige och för det europeiska samarbetet. Därför vill jag göra EU lagom igen. Det är inte bara något jag och Kristdemokraterna säger. Vi har en politik som backar upp vår slogan.

0 kommentarer