fbpx

Wanja Lundby-Wedin är inte trovärdig

Nu förstår jag inte: Sover LO:s ordförande på styrelsemötena? Är hon inte förmögen att ta till sig den information som finns i underlagen inför styrelsens beslut? Nej, jag tror inte det. Wanja Lundby-Wedin skulle inte ha den position hon har idag ifall hon inte kunde sätta sig in i en mängd skiftande ärenden på kort tid och att därefter hålla sig vaken och alert på ett styrelsemöte.

Politik är inget för eremiter

Dagens industri uppmanar idag på ledarplats alla politiker att hålla sig på ”minst armlängds avstånd från alla organisationer”. Bakgrunden till uppmaningen är den debattartikel om förbättringar i Alliansens fastighetsskattereform som Göran Hägglund skrev tillsammans med Villaägarnas förbundsdirektör Lars Lemker förra veckan.

DI tycks tro att politik utvecklas i ett vakuum där de klokaste tankarna tänks när man är inlåst på den egna kammaren. Kanske är det så man skriver ledare. Bra politik utvecklas i dialog med andra människor både enskilda medborgare och företrädare för organisationer och näringsliv.

Kristdemokratiska kvinnor går vilse i kärnkraftsfrågan

Kristdemokratiska kvinnoförbundet har haft årskonferens i helgen och bland annat beslutat sig för att säga nej till upprustning av våra befintliga kärnkraftverk. Som argument för sin hållning framför de dels miljöhänsyn dels opinionsmätningar som visar att kvinnor är mer negativa till kärnkraft än män. Kvinnoförbundet anser därför att det är deras skyldighet att säga nej till kärnkraft.

Inga besked om framtidens energi från vänsterkartellen

”Kärnkraften blir kvar till den kan ersättas”, så lyder rubriken på dagens debattinlägg från vänsterkartellen. Det hade kunnat vara ett positivt besked om rubriken hade haft täckning i artikeln. Men vänsterkartellens löfte är snarare det motsatta. Det blir inget klartecken för ny kärnkraft. Istället ska stängning av kärnkraftreaktorer prövas varje ny mandatperiod. Dagens förbud att bygga nya kärnreaktorer blir kvar.

Veckans debatt om Kristdemokraterna

För de av oss som intresserar oss för Kristdemokraternas framtid och politiska utveckling har det varit en intressant vecka. Den började mindre lyckat med att Ella Bohlin, som kandiderar till en plats i Europaparlamentet, föreslog ett Europa fritt från snus.

Det Europeiska snusförbudet är oproportionerligt men vill man inte gå hela vägen ut och kräva att det upphävs så bör man i alla fall kräva att Ålandsöverenskommelsen ska respekteras och att ålänningarna återfår den fulla rätten till sina svenska traditioner och till sitt snus.

Kapa inte banden med den kristna värdegrunden

Tidningen Kristdemokraten publicerar idag en debattartikel som är mitt inlägg i debatten om Kristdemokraternas framtid. För er som ännu inte prenumererar på tidningen, som endast kostar 49 kronor per månad, följer här hela artikeln.

Allt som har liv växer och utvecklas. Så uttryckte sig en av vårt partis grundare, Lewi Pethrus. Jag ska inte göra mig till uttolkare av vad han skulle tycka om hur Kristdemokraterna har utvecklas fram till idag. Men att partiet drygt 40 år efter sitt grundande inte bör se ut och verka som det gjorde när det var ungt är en slutsats som närmast är en självklarhet.