Man kan ju alltid gnälla

Varför pratar ingen om IT-frågorna i valrörelsen? Det kanske är så dags att fråga sig det så här när en vecka återstår. ComputerSweden har frågat sig detta sedan riksdagen tog sommarlov.

Den 18 juni skrev de på ledarplats om att valrörelsen tar upp fel saker. Politiker borde inte diskutera skatter och välfärd i stället borde partiledarna prata om den snabba teknikutvecklingen och informationsteknikens roll i skolan.

Den 1 september skrev Tomas Zirn att IT hade hamnat i valskugga och berättade att branschorganisationen IT- och telekomföretagen tagit sig för pannan när de olika politiska alternativen presenterat sina valplattformar och de såg partiernas bottenfrusna intresse för IT-frågor i valspurten. En re-write på den egna artikeln gjordes och publicerades den 3 september. Samma dag publicerade tidningen också en kommentar av Johan Hallsenius som driver tesen att infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) tvingas avgå efter valet oavsett vad valresultatet blir. Orsaken? IT-frågorna har för låg prioritet.

Och så i fredags var det dags igen. Nu skylldes frånvaron av IT-frågor i valrörelsen på frånvaron av organiserade intresseorganisationer.

Men jag undrar var har ComputerSweden varit i valrörelsen? De har lyckats hitta till en paneldebatt som arrangerades av IT- och telekomföretagen. De har kunnat berätta att Camilla Lindberg (FP) är för yttrandefrihet även på internet. Att de rödgröna vill expropriera TeliaSoneras svenska infrastruktur och att Moderaterna tycker att det är helt fel. Genom den enkät som tidningen genomfört med de sju riksdagspartierna har de kunnat berätta att flera partier vill ha en nationell IT-strategi för skolan. Dessutom har de berättat att de rödgröna är kritiska mot regeringen och att det finns få IT-personer att kryssa i riksdagsvalet. En brist i den undersökningen är att man bara undersökt de tre storstadsregionerna. Man har heller inte tagit ställning till ifall den andel “IT-folk” som finns på listorna står i proportion till hur det ser ut bland befolkningen i övrigt eller inte.

Sammantaget har jag hittat sex redaktionella artiklar om politiska sakfrågor och en om personfrågor publicerade under sommaren och hösten på ComputerSwedens webbplats. Någon kanske tycker det är mycket. Men för en tidning som själv kallar sig Sveriges ledande IT-tidning och som upprepade gånger klagat på att det talas för lite om IT-frågor i valrörelsen måste det vara ett underbetyg.

Vad har ComputerSweden själva gjort för att hitta IT-frågorna i valrörelsen? Vad har de gjort för att granska regeringens och oppositionens arbete under mandatperioden och resultatet av det?

Som någon som har försökt att få ComputerSweden att skriva om Kristdemokraternas IT-politik och som har hört från kollegor som försökt att få tidningen att skriva om de utvärderingar som nu kommer gällande regeringens politik den gångna mandatperioden kan jag berätta att tidningens intresse inte har varit särskilt stort. Varken förhandsinformation, exklusivitet eller ministerintervjuer har kunnat locka.

Jag förväntar mig inte att media ska skriva om alla förslag som presenteras under en valrörelse eller att en tidning ska skicka fram en reporter så snart ett statsråd vill låta sig intervjuas. Men om man vecka efter vecka klagar på att ingen talar om IT-politik under valrörelsen så bör man i alla fall ha hyfs nog att skriva om det när frågan förs på tal annars kan man låta bli att gnälla.

Och så till svaret på frågan varför ingen talar om IT-frågorna i valrörelsen.

Det är helt enkelt för att ingen är intresserad. Inte ens de som säger sig vara det.

I slutänden avgörs valet av frågor som jobb, skatter, skola och vård. Jag törs till och med lova att ingen väljer parti utifrån vilka målsättningar de har för överföringshastigheten i bredbandsnätet. Man röstar på den man känner tillit till och den man tror kan skapa förutsättningar för fler jobb, bättre välfärd och ökad frihet.

Att partierna i det läget skulle avsätta tid och resurser för att hamra ut budskap om IT-politik är något som endast en dåre kan tro.

Kristdemokraterna har publicerat en rapport med flera bra IT-politiska förslag. Vi har troligtvis lagt ner mer tid på det än vad som är försvarbart i en valrörelse. Men det beror på att vi har ett antal personer som har ett brinnande intresse för de här frågorna.

Rapporten som finns att läsa här innehåller bland annat förslag om en höjning från 20 kbit/s till 2 Mbit/s för vad som ska anses vara funktionellt tillträde till internet, ett pristak på mobil dataroaming, RIT-avdrag och en sänkning av energiskatten för molntjänster.

En kommentar

  1. Judit Burda 13 september, 2010

Kommentera