Talmannen bör inte bjuda in Greta Thunberg att tala i riksdagen

av | apr 30, 2019 | Politik | 2 Kommentarer

Det är viktigt att skilja på åsikter och fakta. När det gäller Greta Thunberg finns det gott om åsikter. Åsikter är svårt. Det är svårt för att det finns så många åsikter och för att åsikter väcker känslor. Alla har rätt till sin egen åsikt och det går oftast inte på objektiva grunder säga att en åsikt är rätt och en annan är fel.

Med fakta är det annorlunda. Fakta kan vara svåra att hitta. De kan vara svåra att förstå. Och de kan vara svåra att acceptera. Men fakta är fakta. Det är antingen eller, och väldigt sällan både och. En boll är antingen röd eller grön. Vattnet är antingen varmt eller kallt. Antingen gjorde fotbollsspelaren mål eller så gjorde hen inte det.

Jag tänkte ägna större delan av detta inlägg åt fakta.

Miljöpartiet vill att Greta Thunberg ska bjudas in att tala inför riksdagens kammare. De får medhåll från flera håll i samhällsdebatten. Det sägs att Greta Thunberg fått tala för parlamenten både i Storbritannien, Italien och EU så varför skulle hon inte få göra det i sitt eget hemland.

Men sanningen är att hon inte talat inför parlamenten i Storbritannien, Italien eller EU. Ja, hon har varit där. Ja hon har hållit tal i parlamentens lokaler. Men nej, hon har inte talat inför parlamenten i deras formella kammare.

I EU-parlamentet var hon inbjuden att tala inför miljöutskottet. I italienska senaten fick hon tala i biblioteket där man har ett särskilt rum där seminarium om aktuella frågor arrangeras och i Storbritannien var det något specialarrangemang som hölls i ett av parlamentets mötesrum.

Ingenstans har hon alltså inbjudits att tala till parlamentet i parlamentets kammare.

Miljöpartiets kampanj bygger på en okunnighet om vad som faktiskt har hänt eller en vilja att förvränga fakta samt en uppenbar okunnighet om hur det bestäms vem som får tala i riksdagen. Detta bestäms inte av talmannen eller riksdagsstyrelsen utan av riksdagsordningen. Riksdagsordningen är en lag som bara kan ändras om tre fjärdedelar av riksdagen röstar ja eller genom två likadana beslut med val emellan.

Greta Thunberg kan alltså inte bjudas in att tala i riksdagen kammare, det skulle vara olagligt. Det krävs en lagändring för att det ska vara möjligt. Det är dock möjligt att bjuda in Thunberg att tala någon annanstans i riksdagen.

Och här kommer min åsikt: Jag tycker inte att talmannen ska bjuda in Greta Thunberg att tala i riksdagen. Om ett utskott, någon av riksdagens nätverk eller ett eller flera partier vill bjuda in henne så ska de göra det. Men talmannen ska inte stå för någon inbjudan.

Det är ytters ovanligt att talmannen bjuder in någon att tala till hela riksdagen. Sådana tal brukar hålls i riksdagens andrakammarsal och vara förbehållna andra länders stats- eller regeringschefer som är i Sverige på officiella besök. Det är ett viktigt diplomatiskt verktyg att ha. Om talmannen plötsligt börjar bjuda in aktivister eller för den delen företagsledare, vetenskapsmän eller kulturprofiler så urvattnas det verktyget.

Riksdagen kan och ska inte jämställas med andra debattarenor i samhället.

Foto: CC-SA Anders Hellberg

2 Kommentarer

  1. Margaretha Möller

    Gör då som man har gjort i andra länder, som ni berättar om här.

  2. Gunnar Petersson

    När sakagumenten tryter så får man budbäraren. Det är ett knep sedan hedenhös.