Tal vid Mångfaldsparaden i Visby 2017

av | jul 7, 2017 | HBTQ

Här är det tal jag höll efter Mångfaldsparaden idag. Eftersom Eric Fugeläng avslutade så har jag lånat hans avslutning för att texten inte ska sluta mitt i. Stort tack till RFSL Gotland som arrangerade paraden och till alla er som kom och var med.

“Tack alla ni som kommit hit idag för att stå upp för mångfald och alla människors unika och lika värde.

Denna vecka utmanas de universella värderingar och respekten för det okränkbara människovärdet som vårt svenska samhälle bygger på. De utmanas av de nazister som har getts tillstånd av Region Gotland och Polismyndigheten att vara här i Almedalen. De är fiender till det samhälle som generationer av människor inflyttade till och födda i Sverige har byggt upp. De vill bränna upp det framgångsrecept som bygger på ett ständigt flöde av intryck utifrån och utbyte av erfarenheter mellan olika samhällsgrupper. Bränna upp det framgångsrecept som skapat frihet för enskilda och styrka för Sverige som nation.

Det är en skam för Sverige att nazisternas känngor fortfarande tillåts att marchera på våra gator. Att människor som företräder den ideologi som är skyldigt till ett av de största brotten mot mänskligheten där deras meningsfränder mördade miljontal judar, romer, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättningar – att de får organisera sig fritt och delta i demokratins finrum på samma villkor som alla andra.

Det är en skam för Sverige att nazistiska och rasistiska organisationer får fritt spelutrymme 46 år efter det att Sveriges riksdag lovade det internationella samfundet att vi skulle kriminalisera rasistisk organisering. Våra politiker i riksdag och regering bär del i skulden till det ökade hatet som riktas mot personer med färgade kroppar, mot hbtq-personer och mot personer med funktionsnedsättning. Deras underlåtenhet har gett naszsmen och rasistiska organisationer tid och rum att växa och bli ett inslag i vår vardag som för allt fler människor ter sig normalt.

Där våra politiker inte agerar där agerar RFSL. Vi kommer aldrig att acceptera rasism, homofobi eller funkofobi som något normalt i samhället. Vi kommer att fortsätta kämpa för alla människors unika och lika värde och den mångfald som berikar vårt samhälle. Och vi kommer tillsammans med andra organisationer i civilsamhället att arbeta för att riksdagen ska uppfylla sitt löfte och förbjuda rasistiska organisationer.

På närmare 40-platser i landet erbjuder RFSL trygga mötesplatser och gemenskap för hbtq-personer. Vi arbetar tillsammans för att påverka politiker i kommuner, landsting, riksdag och regering. Vi hjälper de människor som flyr till Sverige på grund av förföljelse för vem de älskar eller vem de är. Vårt Newcomersnätverk för asylsökande, nyanlända och papperslösa hjälpte förra året över 600 personer genom att erbjuda sociala mötesplatser, språkträning och juridiskt stöd i asylprocessen.

RFSL ger stöd och hjälp till de personer som drabbas av nasisternas hat och annan brottslighet. Sedan 1998 driver vi Sveriges enda brottsofferjour som är specialiserad på att hjälpa brottsutsatta hbtq-personer.

RFSL är en del av en internationell rörelse för hbtq-personers rättigheter. Vi arbetar med lokala partners för att stärka hbtq-organisationer och förbättra situationen för transpersoner, bisexuella, homosexuella och queera personer i södra och östra Afrika, Sydostasien samt EU:s östra grannlandsområde och Ryssland.

Under våren har vi ägnat mycket tid åt att sprida kunskap om utrensningarna av män som upplevs som homo- eller bisexuella i den ryska delrepubliken Tjetjenien. Hbtq-rörelsen har med gemensamma krafter fått Sveriges och andra västländers regeringar att sätta press på Ryssland för att stoppa utrensningarna och utreda övergreppen. Och under en period verkade vårt gemensamma arbete ha nått framgång. Sent igår kväll kom dock de ledsamma nyheterna från hbtq-rörelsen i Ryssland att förföljelserna och fängslandena av män som uppfattas som homo- och bisexuella i Tjetjenien har återupptagits.

Nya insatser kommer krävas av den svenska regeringen både vad gäller påtryckningar på Ryssland men också genom att erbjuda skyddsvisum och asyl till de hbtq-personer som tvingas fly Tjetjenien.

Internationell solidaritet, nationellt samarbete och lokala mötesplatser präglar RFSL:s arbete. Vårt arbete är idéellt och vi är beroende av ert engagemang och stöd för att kunna fortsätta arbeta för att alla människor ska kunna ta del av samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Om du kan och vill stödja RFSL så är det därför oerhört värdefullt och det gör du enklast genom att bli medlem. För att bli det går du in på rfsl.se och klickar på “engagera dig”.

Kom ihåg, tillsammans är vi starkare! Tillsammans är vi fler!

Återigen, tack! Tack för er solidaritet och för er kärlek. Tack för att ni står upp för alla människors unika och lika värde och den mångfald som gör vårt samhälle rikare.”

0 kommentarer