fbpx

Vad ska staten ha webb 2.0 till?

Med risk för att för alltid bli stämplad som en nörd så måste jag trots allt säga det: Jag tycker att det pratas alldeles för lite förvaltningspolitk i den offentliga debatten. Särskilt märkligt tycker jag det är att frågor om e-förvaltning röner så lite intresse. I flera andra länder, och även inom EU:s institutioner som inte brukar ses som demokratins och öppenhetens högborg, diskuteras frågor om Internet som ett verktyg för social dialog. Hur kan vi nyttja de möjligheter som webb 2.0 ger? Hur ökar vi medborgarnas insyn och medverkan i förvaltningen? Vilka positiva resultat kan vi nå om den information som finns i offentlig sektor släpps fri så att andra kan utveckla tjänster med hjälp av den?