Svensk myndighet skyddar det fria ordet genom att svartlista människor

av | maj 16, 2017 | Förvaltning

Igår meddelade Svenska institutet att de tar krafttag för att skydda det fria ordet@sweden, Sveriges officiella twitterkonto där en utvald person varje vecka delar med sig av sina åsikter och idéer och interagera med människor från hela världen. Hur ska då det fria ordet skyddas? Jo, genom att hindra cirka 12.000 olika twitteranvändare från att interagera med Sveriges officiella twitterkonto.

De twitterkonton som Svenska institutet blockerat uppges vara sådana som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och hbtq-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Det sägs också att kontona ofta har högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och även hetsar till våld.

Allt detta är i högsta grad otrevligt och förkastligt och jag har full förståelse för den som vill freda sig från den typen av inslag i sina sociala kanaler. Att blockera användare från att kontakta en via sociala media kan vara en bra strategi för att skydda sig mot näthat för enskilda men det är knappast en hållbar strategi för en myndighet som lyder under grundlagens bestämmelser om rättssäkerhet, integritet och yttrandefrihet.

För det första kan inte en myndighet agera utan stöd av lag eller annan författning. Det framgår av den allra första paragrafen i vår grundlag där det slås fast att den offentliga makten utövas under lagarna.

För det andra måste myndigheter vara sakliga och opartiska och beakta allas likhet inför lagen. En myndighet kan inte tycka illa om någon eller något. Alla enskilda beslut måste vila på sakliga och objektiva avväganden. Jag är högst tveksam till att det finns ett sakligt motiv för vart och ett av de 12.000 beslut som tagits att blockera enskilda twitterkonton.

För det tredje så är alla i Sverige garanterade yttrandefrihet. Ingen kan i förväg förhindras att yttra sig i en fråga utan brott mot yttrandefriheten avgörs i efterhand när ett specifikt yttrande kan granskas. Även om de som blockeras från att interagera med @sweden inte hindras att yttra sig är ändå andemeningen i beslutet en vilja att begränsa yttranden och därför moraliskt om än inte juridiskt tveksamt.

För det fjärde får myndigheter i Sverige inte anteckna någon i ett register enbart på grund av dennes politiska åsikter. Blockeringslistan är ett register och så som den beskrivs handlar den till stor del om personer som inte tidigare interagera med @sweden men som identifierats utifrån de politiska åsikter de brukar ge uttryck för.

Näthat är avskyvärt men de myndigheter som vill bekämpa näthat måste hålla sig inom lagens ramar. Myndigheter ska inte försöka lura i människor att de skyddar det fria ordet när vad det egentligen gör är att begå våld på flera av de rättsprinciper och rättigheter som skyddas av vår grundlag.

0 kommentarer