Stockholm pride borde ha samtalat med Medborgerlig samling

av | jul 12, 2018 | HBTQ

Låt mig börja med att klargöra följande:

  1. Det är ingen rättighet att fä vara med på Stockholm pride varesig som utställare, seminariearrangör eller besökare.
  2. Det är viktigt att Stockholm pride kan vara en trygg plats för alla hbtq-personer.
  3. Jag tar inte ställning till huruvida Medborgerlig samling bör tillåtas vara med på Stockholm Pride eller inte.

Det senaste dygnet har det debatterats flitigt huruvida det var rätt eller fel av Stockholm prides styrelse att besluta att Medborgerlig samling inte ska få vara med som utställare i Pride park under årets pridefestival. Medborgerlig samling har anklagats för att vara transfobiska, rasistiska och för att dela nazistiska mordhot på social media. Stockholm pride har anklagats för att vara vänstervridet och för att exkludera röster som är kritiska till identitetspolitik. Samtalstonen är minst sagt infekterad.

Stockholm prides motivering

I sin inledande kommunikation och kritik mot Stockholm Prides beslut lyfte Medborgerlig samling fram att beslutet inte hade föregåtts av någon dialog och att de inte fått någon förklaring till på vilket sätt de som parti ansågs bryta mot Stockholm prides värdegrund.

I går eftermiddag publicerade Stockholm Pride en förklaring till sitt beslut. De motiverade beslutet med att Medborgerlig samlings partiledare, Ilan Sadé, verkar vilja separera transpersoner från övriga hbtq-rörelsen och att en av partiets riksdagskandidater, 21-åriga Erik Rantzow som står på plats 23 på partiets riksdagslista, har uttalat sig ”tveksamt” kring hbtq-personer. Stockholm Pride hade inte hittat något om hbtq-politik i Medborgerlig samlings texter utan hade därför sätt på internet efter uttalanden från ledande företrädare.

De citat Stockholm pride lyfter fram är dels två från en krönika i Nyheter idag som Sadé skrev i juni 2016, fyra månader innan Medborgerlig samling bildades:

”Förresten, ”hbtq” och ”hbtq-person”. För egen del avskyr jag den där bokstavskombinationen, som låter som något slags psykiatrisk diagnos och buntar ihop människor på helt godtyckliga grunder. De sista två bokstäverna har ju inte nödvändigtvis någonting med sexualitet att göra”

Samt

”Transvestiter och transsexuella har också lagts till [Homo- och bisexuella] gruppen på grund av den allmänna toleransen och välkomnandet av alternativa livsstilar som man möter i homomiljöer.”

Dels är det ett citat från en artikel av Sadé i Det goda samhället från november 2016:

”Politiseringen av toalettval och pronomen har förstås redan tagit fäste här i Sverige; vi brukar vara snara att anamma det galnaste som nordamerikanska universitetsmiljöer kan erbjuda. Antidiskrimineringslagstiftningen är därtill på väg i samma riktning som i Ontario. Det vilar ett ansvar på oss alla att bryta mönstret.”

Det är också ett citat från en tweet av Rantzow från den 16 maj i år:

”Det ska bli så otroligt befriande att se dessa verklighetsfrånvända batikhäxebögars miner när MED är med under pride.”

Sadés och Rantzows uttalanden

Läser man citaten av Sadé från den första artikeln i sitt sammanhang framgår det att artikeln är en kritik av RFSL för de uttalanden som gjordes i samband med terrordådet mot gayklubben Pulse i Orlando och en kritik mot att alla hbtq-personer buntas ihop i en klump som att de hade samma åsikter bara för att de är hbtq-personer. Artikeln innehåller också en kritik mot begreppet hbtq och noterar att homosexualitet och bisexualitet handlar om sexuell läggning men att trans och queer inte gör det.

Sadé påstår i krönikan att ”[t]ransvestiter och transsexuella har också lagts till gruppen på grund av den allmänna toleransen och välkomnandet av alternativa livsstilar som man möter i homomiljöer”, vilket är felaktigt. Transpersoner har alltid varit en viktig del i kampen för hbtq-personers rättigheter och några av de ledande personerna vid Stonewallupproret 1969, som blev startskottet för hela priderörelsen, var transpersoner.

Betyder uttalandena i artikeln att Sadé tycker att transpersoner inte ska vara en del av pride eller hbtq-rörelsen. Han har svarat på den frågan på twitter och säger ”Jag skrev en krönika år 2016 där jag poängterar det är olika saker, och att jag framförallt personligen inte är glad i begreppet ”HBTQ-person”. Ska det tolkas som att sexuella minoriteter och transpersoner inte bör ha en festival ihop, inte samarbeta och stötta varandra? Nej!”

Vad gäller citatet från artikeln i Det goda samhället så är det taget från en artikel som problematiserar det ökade inslaget av identitetspolitik. Som jag förstår artikeln så kritiserar Sadé både North Carolinas toalettlagar som tvingar transpersoner att använda offentliga toaletter som överensstämmer med det kön de tillskrevs vid födseln och den antidiskrimineringslagstiftning som då diskuterades och senare infördes i Ontario där det funnits missuppfattningar att lagen innebär en kriminalisering av att använda fel pronomen. Sadés kritik handlar som jag förstår det om politiseringen av frågor som han tycker borde kunna lösas på ett mellanmänskligt plan, inte om att transpersoner respekteras för den de är eller att de skyddas från kränkningar.

Vad gäller Rantzows tweet är den dum, kränkande och oförsvarlig. Rantzow har många gånger en hård och raljerande ton på Twitter. Men om partier ska utestängas för vad en riksdagskandidat långt ner på listan har sagt på Twitter så borde samma hårda krav gälla för alla. Har Stockholm Pride granskat den moderata riksdagsledamoten och tidigare partistyrelsemedlemmen Hanif Balis twitterflöde? Han har flera gånger använt begreppet batkihäxor och han har i en twitterdiskussion från 6 oktober 2017 uttryckt sig på ett sätt som antyder att han är mot transpersoners rätt till självindentifikation. Ska Moderaterna för den skull utestängas från Stockholm Pride? Det är knappast någon som tycker det är rimligt.

Nyligen fattade riksdagen ett första beslut om att inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp. Sverigedemokraterna röstade emot förslaget eftersom de inte vill utvidga skyddet till att också omfatta transpersoner. Vänsterpartiet röstade emot Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag eftersom de inte tycker att lagen ska utpeka transpersoner som avvikande. Att som Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med stöd av Alliansens partier, skriva in i grundlagen att transpersoner är avvikande är kränkande i sig och kan uppfattas som ett uttryck för transfobin. Innebär det att alla partier utom Vänsterpartiet ska utestängas från Stockholm Pride?

Jag vill inte utestänga varesig Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna eller Kristdemokraterna från pride och det tror jag inte Stockholm Prides styrelse vill heller. Men vi måste använda samma måttstock för alla partier. Och de ”bevis” som Stockholm Prides styrelse lagt fram håller inte riktigt för en granskning och de håller inte när man jämför dem med vad andra partier och deras företrädare sagt och gjort utan att bli utestängda.

Andra argument mot Medborgerlig samling

I den debatt som varit i sociala media har det lyfts fram ett antal andra bevis för att Medborgerlig samling inte hör hemma på Stockholm Pride. Dessa har dock inte anförts av Stockholm Prides styrelse men jag tycker trots det att de är värda att belysa.

Det har påpekats att en lokalavdelning i Medborgerlig samling enligt Expodelat nazistisk hatpropaganda på Facebook. Den nazistiska memen verkar nu vara borta, istället har de delat ursäkt skriven av Erik van der Heeg. Man kan därmed ha anledning att tro att den ursprungliga delningen av den nazistiska memen var ett ärligt misstag.

Det har sagts att Medborgerlig samling är rasistiska eftersom de förespråkar ett återvändande bidrag för de som kommit hit och vill återvända till sina ursprungsländer frivilligt samt att de förespråkar en restriktiv migrationspolitik. Men om en restriktiv migrationspolitik skulle vara ett hinder för att medverka på Stockholm Pride så skulle ju det även exkludera samtliga riksdagspartier förutom Vänsterpartiet och Centerpartiet, all andra står ju bakom de skärpta migrationsreglerna eller vill ha än hårdare regler. Det är inte rimligt att kalla alla som vill ha en reglerad invandring för rasister. Det är heller inte rimligt att utesluta någon från ett pridefirande för att de vill utforma migrationspolitiken på ett sätt som innebär att Sverige inte har öppna gränser mot omvärlden.

Jag vill dock stryka under att detta inte innebär att jag vill öppna dörren för att Sverigedemokraterna ska få vara med på Stockholm Pride. De är inte utestängda från pride på grund av sin invandringspolitik. De är utestängda på grund av att de har nazistiska rötter och att de fortfarande gör skillnad på människor utifrån personernas nationalitet och religion. Sverigedemokraterna vill inte begränsa invandringen av ekonomiska eller sociala skäl. De vill hindra människor att komma hit för att de anser att personer från andra länder har en annan nedärvd essens, en som inte passar i Sverigedemokraternas Sverige.

Hbtq-rörelsen har tagit skada av bristerna i hanteringen

Jag kan inte säga idag om jag tycker att Medborgerlig samling bör få vara med på Stockholm pride eller inte. Precis som Stockholm prides styrelse konstaterar jag att det finns för lite information om hur Medborgerlig samling ser på hbtq-frågor i deras olika politiska dokument. Men jag tycker inte de argument som Stockholm prides styrelse framfört som grund för sitt beslut håller.

Jag noterar att företrädare och anhängare till Medborgerlig samling delar artiklar från källor som jag inte gärna hänvisar till och att de använder en uttryckssätt i det offentliga samtalet som jag ogillar, men detta kan jag tyvärr säga om en lång rad företrädare och anhängare till alla riksdagens partier. Detta kan i sig alltså inte vara ett skäl att säga nej till dem från att medverka i Stockholm pride. Ett sådant beslut kan enbart bygga på om de ställer upp på den värdegrund som Stockholm prides medlemmar har beslutat om:

  1. Ställer de sig bakom den Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?
  2. Tar de aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi?
  3. Är de solidariska med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Stockholm Pride?

När det inte finns tillräckligt med information att få i en organisations skriftliga dokumentation så är det naturliga att vända sig till organisationen och fråga. Har man sett uttalanden som man är tveksam till så är det bra att prata om dem med de som berörs innan man fäller sin dom.

Det jag saknar i Stockholm prides hantering av Medborgerlig samlings ansökan om att få vara utställare i Pride park är samtalet. Det ärliga ömsesidiga samtalet som kan öka förståelsen mellan två parter. Jag saknar det samtalet generellt sett hbtq-rörelsen. Vi är ofta snabba att döma och utestänga.

Jag är rädd för att skyttegravarna redan har grävts för djupt på båda sidor efter Stockholm prides beslut att utestänga Medborgerlig samling. Ord har sagts som inte borde ha sagts och båda sidor tycks surrade vid masten. Det är synd.

Jag tror att Stockholm pride och hbtq-rörelsen i Sverige har tagit skada av detta. Jag har det senaste dygnet sett flera personer med allmänborgerliga sympatier som tidigare stöttat pride som nu är tveksamma till Stockholm pride. Jag ser hur politiska beslutsfattare och företag som sponsrar pride får frågor om sitt fortsatta stöd från personer som jag tidigare sett som allierade till hbtq-rörelsen.

Innebär detta att jag tycker att Stockholm pride ska tumma på sin värdegrund på grund av politiska eller ekonomiska påtryckningar? – Absolut inte! Värdegrunden är en styrka. Men, värdegrunden får inte användas som en ursäkt för att man inte orkar eller hinner göra det gedigna arbete som krävs för att undersöka en ny och okänd organisation.

Det kan mycket väl vara så att beslutet till slut skulle bli det samma även om Stockholm pride och Medborgerlig samling samtalade med varandra och redde ut de frågetecken som finns. Men då hade det på ett tydligt och förtroendeingivande sätt gått att förklara hur och på vilka grunder beslutet fattas. Och det hade gått att visa på att det gjorts en gedigen undersökning där båda parter försökt att få en förståelse för varandra.

0 kommentarer