SL Access

av | mar 31, 2009 | Politik

Mina ständiga frustrationer med SL:s nya biljettsystem SL Access fortsätter. Problemen med inpassering är dagligt återkommande. Den exakthet som krävs vad gäller hur man står i spärren, med vilken hastighet och på vilket avstånd man för kortet över läsaren är rent av löjlig. Borta är den tid då man med andan i halsen och händerna fulla kunde trixa upp sitt SL-kort ur fickan och hastigt passera spärren. Nu krävs i princip en fri hand och ett någorlunda lugnt sinnelag för att man ska kunna nyttja storstadens kollektivtrafik.

Detta problem finner jag något märkligt eftersom exempelvis London, som har ett liknande system, har lyckats att konstruera det så att det är anpassat till stressade storstadsbor med händerna fulla och tankarna någon annanstans än på hur man ska passera lokaltrafikens biljettspärrar.

Nu var det dock inte detta som väckte min frustration idag på morgonen utan det faktum att mitt kort gått ut. Att giltigheten är begränsad är fullt normalt men det som förvånar är att jag bara fick en dags förvarning på att det höll på att gå ut. I fredags fungerade kortet normalt och gav bara en grön signal. I helgen höll jag mig hemomkring. Och så igår fick jag för första gången en gul signal i spärren.Det kan vara så att SL erbjuder tre dagars förvarnning på att kortet håller på att gå ut men med tanke på helger kanske denna tid borde vara fem dagar.

Det hade inte varit något problem att kortets giltighet gått ut om man kunde förnya sin biljett på stationen. Men se så fungerar det inte. SL har valt att kraftigt ransonera försäljningsställena för de nya biljetterna. Visst finns det en försäljningsautomat på min station men på skärmen lyser bara en röd text att den inte är i bruk.

Jag har svårt att sätta fingret på vad det beror på att mycket i SL-trafiken verkar vara så dåligt anpassat till trafikanternas behov. Kanske beror det på att de som styr SL och ansvarar för utvecklingen av lokaltrafiken använder alldeles för lite av sina egna tjänster i sin egen vardag.

0 kommentarer