Polisen gör sig själva till NMR:s medlöpare

av | jul 2, 2018 | Politik

Polisen har gett Nordiska motståndsrörelsen (NMR) tillstånd att hålla en så kallad allmän sammankomst i Visby precis utanför den lokal där RFSL och andra organisationer som arbetar för hbtq-personers rättighet och mot rasism håller sina programpunkter under Almedalsveckan. Nordiska motståndsrörelsen är en nazistisk organisation som vill kriminalisera homosexualitet, förbjuda hbtq-organisationer och göra det olagligt att sprida kunskap och information om hbtq-personers livsvillkor och rättigheter. Förra året genomförde NMR ett 50-tal aktioner mot hbtq-rörelsen och deras ledare Simon Lindberg har tidigare dömts till fängelse för en våldsam attack mot personer som samlats för en fest i RFSL:s lokal i Helsingborg.

Polisen säger i en kommentar att de ”är färgblinda men absolut inte döva” och att de värnar demonstrationsfriheten lika för alla. Som svar på en fråga från publiken vid ett seminarium med Polisens hatbrottsgrupp i Almedalen idag sa Polisen att de inte kan förutspå eller förutsätta att ett brott ska utföras. De menade att svensk lag är så generös att alla ska kunna få uttrycka sig men om ett brott skulle begås så är det deras uppgift att ingripa och ta frågan vidare.

Med sin undfallenhet gör Polisen sig själva till NMR:s medlöpare i deras hets och hat mot hbtq-rörelsen. Vi behöver inte se längre tillbaks än förra årets Almedalsvecka då Polisen villkorade sitt tillstånd för RFSL:s mångfaldsparad med att de antingen bytte tid eller sträcka för paraden eftersom den annars skulle krocka med den aktivitet som NMR fått tillstånd för. RFSL fick flytta på sig eftersom NMR sökt tillstånd först. Men i år när NMR kommer in med sin ansökan efter att det sedan länge är klart var och när RFSL ska ha sina aktiviteter så ställer Polisen inte några krav på att NMR ska hålla sina aktiviteter på annan tid eller plats. De får utan begränsningar ha bokbord och dela ut flygblad på samma tid och samma plats som RFSL och andra liknade organisationer håller sina arrangemang.

Polisens beslut har redan fått konsekvenser för hbtq-personer på plats i Almedalen. RFSL Ungdom har av säkerhetsskäl ställt in sina arrangemang. Det är fullt förståeligt att de som hbtq-organisation väljer att göra det. Det finns tyvärr gott om erfarenheter inom hbtq-rörelsen av hot, trakasserier, vandalism och våld som utförts av NMR-sympatisörer.

Polisen gör fel i sin bedömning av NMR och de har fel när de hävdar att de måste ge tillstånd. Det finns goda grunder till att säga nej till NMR helt och hållet. I sin dom i målet Refah partis (Välfärdspartiet) med flera mot Turkiet redogör Europadomstolen för möjligheten och behovet av att i vissa fall begränsa de rättigheter som följer av Europakonventionen, bland annat mötes- och organisationsfriheten. Domstolen konstaterar att:

96. The freedoms guaranteed by Article 11 (mötes- och organisationsfriheten) , and by Articles 9 (tankefrihet) and 10 (yttrandefrihet) of the Convention, cannot deprive the authorities of a State in which an association, through its activities, jeopardises that State’s institutions, of the right to protect those institutions. In this connection, the Court points out that it has previously held that some compromise between the requirements of defending democratic society and individual rights is inherent in the Convention system.
Och vidare:
99. The possibility cannot be excluded that a political party, in pleading the rights enshrined in Article 11 and also in Articles 9 and 10 of the Convention, might attempt to derive therefrom the right to conduct what amounts in practice to activities intended to destroy the rights or freedoms set forth in the Convention and thus bring about the destruction of democracy… In view of the very clear link between the Convention and democracy.., no one must be authorised to rely on the Convention’s provisions in order to weaken or destroy the ideals and values of a democratic society.
I sin dom i målet Vona mot Ungern som handlade om att Ungern hade förbjudit en organisation med en rasistisk agenda och inslag som påminde om paramilitära organisationer konstaterade Europadomstolen:
66. The Court considers that the demonstration by political protagonists of their ability and willingness to organise a paramilitary force goes beyond the use of peaceful and lawful means of articulating political views. In the light of historical experience – such as that of Hungary in the wake of the era of Arrow Cross power – the reliance of an association on paramilitary demonstrations which express racial division and implicitly call for race‑based action must have an intimidating effect on members of a racial minority, especially when they are in their homes and as such constitute a captive audience. In the Court’s view, this exceeds the limits of the scope of protection secured by the Convention in relation to expression… or assemblies and amounts to intimidation, which is – in the words of the United States Supreme Court’s judgment in Virginia v. Black… – a “true threat”. The State is therefore entitled to protect the right of the members of the target groups to live without intimidation. This is particularly true because they were singled out on a racial basis and were intimidated on account of their belonging to an ethnic group. In the Court’s view, a paramilitary march goes beyond the mere expression of a disturbing or offensive idea, since the message is accompanied by the physical presence of a threatening group of organised activists. Where the expression of ideas is accompanied by a form of conduct, the Court considers that the level of protection generally granted to freedom of expression may be reduced in the light of important public-order interests related to that conduct. If the conduct associated with the expression of ideas is intimidating or threatening or interferes with the free exercise or enjoyment by another of any Convention right or privilege on account of that person’s race, these considerations cannot be disregarded even in the context of Articles 10 and 11.
I fallet Vana mot Ungern handlade alltså om en betydligt mer ingripande åtgärd än att säga nej till ett demonstrationstillstånd. Domstolen konstaterade trots detta att en stat har rätt att skydda de som utsätts för hat och missaktning så att de kan leva utan rädsla. Domstolen tar inte fasta enbart på budskapet som den hotfulla gruppen framför utan också det faktum att det framförs av en hotfull grupp av organiserade aktivister. Det är precis det här som NMR gör. Genom en stor mängd hot och aktioner mot hbtq-rörelsen demonstrerar de sitt våldskapital. De dokumenterar hbtq-aktivister. De uppträder samordnat, många gånger i enhetliga kläder för att ge ett uniformsliknande intryck och de gör inte sällan en poäng av att komma fysiskt nära sina meningsmotståndare. NMR uppfyller mer än väl de kriterier som gäller för att kunna säga nej till ett demonstrationstillstånd med hänvisning till den allmänna ordningen, det Europadomstolen kallar ”important public-order interests”. Europadomstolen går faktiskt så långt i sitt resonemang i Vana mot Ungern att den säger att:
68. As the Court has already pointed out.., in such circumstances the authorities could not be required to await further developments before intervening to secure the protection of the rights of others.
Det finns alltså en skyldighet för stater att skydda utsatta personers från att behöva leva i rädsla från grupper och enskilda som vill omstörta demokratin i skydd av de rättigheter som det demokratiska samhället ger. Denna skyldighet har den svenska polisen åsidosatt och istället gjort sig själva till medlöpare i NMR:s hat och hets mot hbtq-rörelsen. Och om Polisen känner sig sakna möjlighet att helt och hållet säga nej till NMR så kan de väl be NMR att flytta på sig, precis som de bad RFSL att göra förra året.

0 kommentarer