Nu finns Mats Odell på Facebook

av | jan 25, 2010 | Politik

Det har tidigare skrivits en del om att Mats Odell trots att han propagerar för att myndigheter ska använda sociala media inte själv finns med på Facebook eller på annat sätt använder sociala media. Efter en del tänkande och utarbetande av strategier och arbetssätt har min chef nu bestämt sig för att ompröva sitt tidigare ställningstagande. Från och med idag har Mats Odell en supportersida på Facebook.

Hur är det tänkt? Kommer det verkligen vara Mats Odell som uppdaterar sidan? Och vad kan man förvänta sig att få ta del av?

Personliga kontakter blir en allt viktigare informationskälla. Detta gäller särskilt yngre personer där personliga kontakter är den viktigaste källan för information. Internet blir också en allt viktigare källa när man söker politisk information. Genom Facebook går det att skapa en möjlighet till mer av personlig kontakt men framför allt får man ett verktyg för att föra dialog och förse anhängare och andra intresserade med information som de i sin tur kan använda i sina kontakter med vänner och bekanta.

Det kommer både vara Mats själv och vi som hans medarbetare som kommer att uppdatera facebooksidan och svara på olika inlägg. Men vi kommer att försöka göra det tydligt huruvida det är Mats själv eller en medarbetare som skriver. Mats kommer att skriva i jag form och vi som hans medarbetare kommer att skriva om honom i tredje person exempelvis ”Mats skriver idag en debattartikel i Aftonbladet om att boendemiljön i förorterna måste förbättras genast”.

Det kommer inte att avslöjas några hemligheter på facebooksidan och det kommer inte ges någon inblick i Mats privatliv. Däremot hoppas jag att Mats tillsammans med oss medarbetare ska kunna ge en inblick i ett statsråds vardag och bjuda på några nyheter lite före de når ut till alla andra.

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Politometern rankar KD:s inflytande « Under den lugna korkeken - [...] i båten. Att något är på gång är tydligt. Mats Odell har börjat med sociala medier meddelar Magnus Kolsjö:…