EU måste vara en gemenskap även för regnbågsfamiljer

av | maj 5, 2019 | Politik

Idag firas Regnbågsfamiljernas dag (International Family Equality Day) för att uppmärksamma och öka acceptansen för regnbågsfamiljer i samhället.

I Sverige finns det lagstiftning som fungerar som ett stöd för regnbågsfamiljer med möjlighet för personer av samma kön att gifta sig och adoptera barn. Sexuell läggning är en av grunderna i diskrimineringslagstiftningen och kränkande uttalande som görs mot en person på grund av dennes sexuella läggning är förbjudna. Såhär ser det inte ut i alla EUs medlemsstater. Det gör att regnbågsfamiljer inte kan använda sig av EUs fria rörlighet på samma sätt som andra familjer.

Självklart ska EU vara till för alla oavsett sexuell läggning och oavsett hur ens familj ser ut.

EU-domstolen avkunnade i juni 2018 den så kallade Comandomen som innebär att alla EU-länder måste acceptera äktenskap som ingåtts i en annan medlemsstat. Detta gäller oavsett om det land en regnbågsfamilj flyttar till själva har en lagstiftning som möjliggör för par av samma kön att gifta sig. Domen begränsar sig dock till frågan om den fria rörligheten och säger inget om att medlemsstaterna måste ge andra rättigheter än uppehållsrätt till makar av samma kön.

EU ska inte besluta om äktenskapslagstiftning. De bestämmelser som finns i EUs grundfördrag och som Comandomen utgår från är tillräckliga för att garantera regnbågsfamiljer fri rörlighet inom EU. Comandomen måste dock kompletteras med en förstärkning av EUs diskrimineringslagstiftning.

Idag omfattas inte hbtq-personer av EUs diskrimineringsförbud inom hälsa och sjukvård, utbildning, sociala förmåner samt vid köper varor och tjänster. Det gör att regnbågsfamiljer kan utsättas för diskriminering när de söker barnomsorg, i kontakten med vården eller när de ska hyra en bostad. Detta är självklart inte okej. Arbetet med EUs uppdaterade likabehandlingsdirektiv måste slutföras så att även hbtq-personer omfattas fullt ut av skyddet mot diskriminering.

2008 antog EU ett rambeslut för att bekämpa vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet. Enligt beslutet måste EUs medlemsstater straffbelägga hets och hat mot personer på grund av deras ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung. Detta rambeslut måste nu omstöpas till ett direktiv, som är den typ av rättsakt som i och med Lissabonfördraget ersätter rambesluten, och även inkludera sexuell läggning och könsidentitet. EU ska inte se mellan fingrarna på när hat och missaktning sprids mot hbtq-personer.

Det finns vissa frågor kring arv, skilsmässa, vårdnad av barn och liknande som EU måste reglera när familjer rör sig över gränser men annars ska EU inte besluta på familjerättens område. EU måste däremot garantera att familjer som rör sig över gränserna inom EU inte diskrimineras eller utsätts för hat och kränkningar beroende på hur familjen ser ut. EU måste vara en gemenskap även för regnbågsfamiljer.

0 kommentarer