Sociala media och gränsen mellan arbete och privatliv

Lärarnas riksförbund vill ha kunskapsjourer via sociala media men många lärare vill, fullt förståligt, ha ett privatliv när de lämnar sin arbetsplats. Jag håller med om att skolan måste bli bättre på att använda de möjligheter som tekniken ger men det innebär inte att...