fbpx

Terrorism & brottslighet

EUs fria rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital skapar en i världen unik möjlighet för företag och människor att röra sig över gränser, utforska nya möjligheter, växa och utvecklas. Men friheten missbrukas av flera krafter för egen vinning. Den fria rörligheten missbrukas av terrornätverk och den organiserade brottsligheten som använder sig av kontinentens öppenhet för att handla med vapen, narkotika och människor. Terrorismens och de kriminellas framfart inom och mellan medlemsstaterna kräver gemensamma krafttag. För att effektivt kunna förebygga och motverka terrorism och organiserad brottslighet behöver vi fördjupa och stärka samarbetet mellan medlemsstaternas rättsväsenden.

Europol och Eurojust behöver ges ett starkare samordningsmandat och vi behöver ett fördjupat mellanstatligt utbyte av databaser och brottsregister. EU behöver också intensifiera det rättsliga samarbetet med länder utanför EU-gemenskapen.

I samarbetet mellan EUs medlemsstater är det viktigt att särskilt betona kampen mot trafficking. Trafficking är vår tids slaveri, ett grovt brott mot de mänskliga rättigheterna som måste bekämpas kraftfullt – även på EU-nivå.

Flera europeiska länder har under senare år skakats av blodiga terrorattentat. Även Sverige har drabbats. Dessa terroristnätverk är internationella vilket också ställer krav på gemensamma EU-åtgärder. Genom samverkan och informationsutbyte mellan länder kan EU rustas för att stoppa nya attacker. Det så kallade PNR-direktivet, som ger rättsvårdande myndigheter tillgång till flygbolagens passagerarregister var en betydelsefull åtgärd. En viktig åtgärd som återstår handlar om sätt att spåra och stoppa terrornätverkens finansiering. I grunden handlar det om kapital som förs mellan olika länder och som därför kan kontrolleras enbart med hjälp av gemensamma internationella åtgärder.

EUs arbete mot terrorism och organiserad brottslighet får inte gå ut över laglydiga medborgare. Legala vapenägare är inget samhällsproblem, tvärt om. EU har ända sedan 90-talet haft en del gemensamma vapenregler för att möjliggöra jaktresor och legal vapenhandel över gränserna. Tyvärr har dessa regler nu utgjort plattform för onödigt långtgående krav som istället försvårar för jägare och skyttar. Kristdemokraterna röstade av denna anledning nej till det uppdaterade vapendirektivet hösten 2017. Lagliga vapenägare ska inte drabbas av att politiker vill visa sig handlingskraftiga.

  • Ge Europol och Eurojust ett starkare samordningsmandat och fördjupa det mellanstatliga utbytet av databaser och brottsregister
  • Utvärdera EUs anti-traffickingdirektiv och säkerställ att det implementeras på ett effektivt sätt
  • Prioritera gemensamma åtgärderna mot terrorismen särskilt vad gäller att strypa terrorismens finansieringskällor.
  • Sverige bör vara en del av samarbetet kring EUs åklagarmyndighet, Eppo
  • Legala vapenägare ska inte drabbas av EUs arbete mot terrorism och organiserad brottslighet