fbpx

Sociala pelaren

EU ska inte bestämma över svensk arbetsmarknad eller vår sociala välfärd.

Socialdemokraterna i Sverige har drivit på hårt för att ge EU-samarbetet en social dimension. Våren 2017 presenterade EU-kommissionen ett förslag om ”en europeisk pelare för sociala rättigheter”. Stefan Löfven och hans regering var stolta värdar för det toppmöte som formellt antog den sociala pelaren hösten samma år.

Idag består den sociala pelaren av en rad sociala principer och rättigheter som ska gälla som gemensam målsättning för hela EU. Ambitionen om sociala förbättringar kan framstå som vällovlig, men det handlar om en maktöverföring på områden som medlemsstaterna kan sköta bättre. Den sociala pelaren berör områden som familjepolitiken, jämställdhetsfrågor och stora delar av välfärden med dess olika socialförsäkringssystem. Även om den sociala pelaren inte är lagstiftande eller tvingande i sig själv, utgör den nu svepskäl för ny lagstiftning på områden som EU borde hålla sig borta ifrån. Nyligen beslutade EU till exempel om att föräldraförsäkringen måste tvångsdelas i alla EU-länder. Det finns förslag om mer av gemensam bostadspolitik, att låta EU ta ansvar för A-kassan och att kvotera bolagsstyrelserna.

Alla som arbetar i Sverige, oavsett om de är anställda här eller utstationerade från något annat EU-land ska ha schysta arbetsvillkor. Men vi ska inte ha någon EU-reglering av minimilöner eller reglering av arbetsmarknaden som riskerar att sätta den svenska modellen med avtal mellan arbetsmarknadens parter ur spel.

  • Ingen familjepolitik i Bryssel
  • Inga överstatliga kompromisser om socialförsäkringarna
  • Minska EUs inflytande över arbetsmarknadspolitiken och avskaffa EUs arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram
  • Nej till europeiska minimilöner
  • Stoppa kvotering av bolagsstyrelser