fbpx

Migration

Förra året dog 2.300 människor på Medelhavet när de försökte ta sig till Europa. Det visar på vilka stora risker människor är beredda att ta för att ta del av den frihet, gemenskap och välstånd som vi tillsammans byggt upp i EU. Samtidigt är det bara en tredjedel av de som kommer hit som har skyddsskäl och får stanna.

Många av de som söker sig till Europa skickas tillbaks till sina ursprungsländer men de får ofta vänta länge på besked. I EU ska en ansökan om asyl avgöras inom sex månader. Idag har 230.000 personer i EU väntat olagligt länge på att få besked om de får stanna i EU eller inte. Detta riskerar att försvåra återvändandet för de som inte får stanna och göra integrationen svårare för de som har skyddsskäl och blir kvar i Europa.

I EU diskuteras just nu en gemensam migrationspolitik. Det är bra. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för migrationen. Dels för att frågan är alldeles för stor för att lösas av ett ensklit land dels för att vi har fri rörlighet mellan EUs medlemsländer, då behöver vi också ha gemensamma regler för migration.

Men det finns delar i de förslag som nu diskuteras som inte är bra. Bland annat diskuteras att ta bort eller kraftig begränsa möjligheten att söka asyl på grund av omständigheter som uppstått efter att man lämnat sitt ursprungsland. Detta skulle drabba konvertiter, religiösa minoriteter och hbtq-personer extra hårt eftersom just denna typ av nya omständigheter ofta är det som motiverar att de kan få skydd i ett EU-land.

  • Använd EUs bistånds- och grannlandspolitik för att skapa hopp i de länder människor flyr ifrån
  • Stärk kontrollen av EUs yttre gräns och förbättra registreringen av de som passerar gränsen
  • Stoppa lagstiftning som försvårar för konvertiter, religiösa minoriteter och hbtq-personer att få asyl i EU
  • Skapa en europeisk migrationsmyndighet som kan hjälpa till att förbättra rättssäkerheten i asylprocessen och förkorta tiden till beslut