fbpx

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

EU ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter både i Europa och resten av världen. Vi behöver gemensamt stå upp för religionsfriheten, rätten till sexuell och reproduktiv hälsa samt kvinnors, barns och hbtq-personers rättigheter.

EU är i grunden en gemenskap. Den europeiska gemenskapen. Det speglar unionens grund som fredsprojekt och som förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter. Dessa värderingar har formulerats konkret i de så kallade Köpenhamnskriterierna. Dessa kriterier, som bland annat ställer grundläggande krav på demokrati och fungerande rättsstat, kan inte tillåtas bli något som bara uppfylls när ett medlemskap beviljas. Det medlemsland som inte längre uppfyller dessa kriterier ska mötas av skarpa konsekvenser.

EUs gemensamma utrikespolitik bygger på samma grund. Syftet med EU:s gemensamma utrikespolitik bör vara att främja och försvara grundläggande värden samt medlemsstaternas intressen i EUs närområde och i omvärlden. På så vis skapas en fredligare, säkrare och mer välmående värld. EU har stora möjligheter att påverka omvärlden genom verktyg som handel, diplomati, sanktioner, försvarssamarbete och bistånd.

Kristdemokraterna har inom EU arbetat hårt för ett fungerande skydd för religionsfriheten, en grundläggande mänsklig rättighet som hotas på många håll i världen. Som världens största biståndsgivare kan EU göra skillnad för att, exempelvis, säkra de kristna minoriteternas fortsatta närvaro i Mellanöstern.

Kristdemokraterna vill att större del av biståndet kanaliseras via organisationer och samfund som arbetar i den direkta ”frontlinjen” i katastrofområden för att bättre nå fram till utsatta minoriteter. Denna typ av bistånd, bistånd som kanaliseras via civilsamhällets organisationer som står närmast de behövande, kan också med fördel användas för att skydda och stärka rätten till sexuell och reproduktiv hälsa samt hbtq-personers rättigheter.

  • Medlemsstater som bryter mot EUs grundläggande värden ska kunna bestraffas genom indragna bidrag
  • Avskaffa möjligheten för enskilda medlemsländer att stoppa beslut om mänskliga rättigheter i utrikespolitiska frågor
  • EUs utrikespolitik ska stödja mänskliga rättigheter i världen särskilt vad gäller religionsfriheten, rätten till sexuell och reproduktiv hälsa samt kvinnors, barns och hbtq-personers rättigheter
  • Kanalisera mer av biståndspengarna via civilsamhällets organisationer som står nära de som behöver stödet
  • Ställ tydligare krav och förbättra uppföljningen att pengar för fattigdomsbekämpning når fram till de som behöver dem