fbpx

HBTQ

EUs fria rörlighet måste fungera även för hbtq-personer. Idag är det inte så. Hbtq-personers förhållanden och familjer respekteras inte i alla EU-länder och det är fortfarande tillåtet att neka hbtq-personer både bostad och barnomsorg i flera EU-länder. Det här är problem som inte kommer vara lätta att rätta till.

Förra sommaren avkunnade EU-domstolen en dom som klargör att alla EU-länder måste respektera äktenskap som ingåtts av personer av samma kön i ett annat EU-land. Domstolen pekar på att en del av unionsmedborgarskapet är en rätt till ett normalt familjeliv och att detta gälle även när makarna är av samma kön. Det är en bra dom som när den tillämpas bör lösa några av de problem som möter hbtq-personer och regnbågsfamiljer när de flyttar över gränserna i EU.

Jag vill inte att EU ska införa en europeisk äktenskapslagstiftning. Jag tror inte det skulle vara bra tt tvingas kompromissa i familjerättsliga frågor med länder som Malta där man måste vänta fyra år på en skilsmässa eller Slovenien där det inte finns någon undre åldersgräns för att ingå äktenskap. Men för att den fria rörligheten ska fungera även för hbtq-personer måste EU garantera att hbtq-personer och regnbågsfamiljer som rör sig över gränserna inom EU inte diskrimineras eller utsätts för hat och kränkningar.

I en undersökning som genomförts av EU:s myndighet för mänskliga rättigheter framkommer att 47 procent av hbtq-personerna inom EU känt sig diskriminerade eller trakasserade någon gång de senaste 12 månaderna. 67 procent av skolelever som är hbtq-personer döljer alltid eller ofta sin sexuella läggning eller könsidentitet för att undvika trakasserier. Endast 3 procent av alla som svarat på undersökningen säger att det är vanligt att man ser samkönade par hålla varandra i handen offentligt. Motsvarande siffra för olikkönade par är 75 procent. En annan undersökning visar att hat och hets riktat mot personer på grund av deras sexuella läggning är den tredje mest vanliga formen av hat inom EU.

  • Följ upp den dom som säger att alla EU-länder måste respektera äktenskap mellan personer av samma kön som ingåtts i ett annat EU-land.
  • Utvidga EUs diskrimineringslagstiftning så att den även omfattar hbtq-personer fullt ut.
  • Stärk EUs skydd mot hat och hets så att det även skyddar hbtq-personer.