fbpx

Digitalisering

Digitalisering, automatisering och artificiell intelligens driver på en stark förändring av samhället. Det kommer vara avgörande för Europas framtid att europeiska medborgare, företag och institutioner kan ta till vara de möjligheter som den nya tekniken ger. Tyvärr halkar Europa nu efter både USA och Kina. Våra företag tappar konkurrenskraft och vi blir beroende av amerikanska och kinesiska leverantörer för företagens och den offentliga sektorns digitalisering.

Sju av världens tio högst värderade företag är teknologiföretag. Fem av dem är amerikanska och två är Kinesiska. Det högst värderade europeiska teknologiföretaget ligger på plats 57. Samtidigt beräknas digitaliseringen stå för 14 procent av tillväxten i världen fram till 2030.

Digitalisering är den starkaste kraften för tillväxt i världsekonomin men Europa är bara med på ett hörn. Detta beror dels på att EU investerar långt mycket mindre exempelvis inom artificiell intelligens än vad som görs i USA eller Kina. Kina investerar tre gånger mer och USA sex gånger mer än EU i utveckling av artificiell intelligens. Det beror också på att EU i flera omgångar har antagit lagstiftning som hämmar den digitala utvecklingen. Uppladdningsfilter, länkskatter och långtgående krav på att kontrollera och registrera användandet av digitala tjänster.

  • Öka investeringarna i forskning och utveckling rörande digitalisering, automatisering och artificiell intelligens
  • Avskaffa kraven på uppladdningsfilter och länkskatt som infördes med EUs upphovsrättsdirektiv
  • Stopp för nya uppladdningsfilter och överreglering av internet och en digitala ekonomin