fbpx
Kryssa Kolsjö

Make EU Lagom again

EU saknar inte utmaningar. Snabba förändringar som drivs på av minskad fattigdom världen över, digitalisering och automatisering leder till en större rörlighet och till att invanda mönster och värderingar utmanas och sätts på prov. Förändringarna skapar oro och otrygghet som exploateras av de som för egen vinnings skull vill så splittring i Europa.

Populisterna skyller dagens problem på EU och säger att allt blir bra bara vi själva återtar kontrollen. Federalisterna hävdar å andra sidan att problemen beror på för lite EU och vill möta dagens utmaningar genom att bygga en europeisk superstat med egen armé och beskattningsrätt. De federalistiska maktambitionerna hotar grunden för hela gemenskapen. I viljan att centralisera allt mer makt riskerar friktionen mellan Europas befolkningar att öka. Det var ytterst denna friktion, en friktion som götts av spänningen mellan populister och federalister, som ledde fram till Brexit.

Mitt och Kristdemokraternas svar på dagens utmaning är ett EU som är lagom. Ett EU som sätter människorna i centrum istället för systemen, som fortsätter att utveckla den inre marknaden och är en stark röst för mänskliga rättigheter både i Europa och världen i övrigt. Ett EU som är starkt där varje medlemsstat för sig inte räcker till men som lämnar till varje land att lösa nationella politiska frågor.

Att lösa dessa uppgifter är inte lagom i sig, utan tvärt om ett mycket omfattande åtagande. Men det är en lagom ambitionsnivå med bättre förutsättningar att lyckas än drömmen om en union som ständigt växer i maktomfång.

Ambitionerna för EU:s maktsfär måste vara lagom och återgå till de uppgifter som är kärnan för samarbetet. Vi behöver tillsammans hitta fram till hur vi kan förena en allt snabbare förändringstakt i samhället med att slå vakt om de värden och traditioner som människor finner betydelsefulla. EU behöver bli lagom igen.

Program

Politik för EU

Kristdemokraterna vill ha ett EU som är lagom. Ett EU som fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar.
Ideologi

Kristdemokrati

Kristdemokratin sätter människan och människans gemenskaper i centrum. Läs mer om vad kristdemokrati är.
Gör skillnad

Bli medlem

I Kristdemokraterna får du chansen att vara med och påverka Sveriges just nu snabbast växande parti.
Om mig

Min historia

Läs min blogg

Blogginlägg om politik

Riksdagen måste säga nej till Löfvens makthunger
Riksdagen måste säga nej till Löfvens makthunger

Regeringen har publicerat ett utkast till en lagrådsremiss där de avser att gå till riksdagen och begära långtgående maktbefogenheter för…

Vi behöver en ny migrationspolitik
Vi behöver en ny migrationspolitik

Migrationspolitik är svårt. Få politikområden rymmer så mycket känslor; rädsla, skuld, vrede, hopp och sorg blandas om vartannat. Migrationspolitiken är…

Dags för ett nationellt tiggeriförbud
Dags för ett nationellt tiggeriförbud

Vi kan inte förbjuda fattigdom men vi bör förbjuda tiggeri. Svenska skattebetalare kan inte ta på sig att fixa all…

Viktiga frågor

Jag vill arbeta för:

  • Förbättra medborgares och företags möjligheter att möta digitaliseringen
  • Stärka bevakningen av EU:s yttre gräns
  • Införa gemensamma och rättssäkra regler för asyl och migration
  • Bygga ut den europeiska handeln med utsläppsrätter
  • Satsa på forskning och utveckling av ny kärnkraft