fbpx

Sociala medier är mer än medier

Ok, det här svaret till Nicklas Lundblad blev lite längre än jag hade tänkt. Men vad gör man när man är hemma och är sjuk en lördagskväll?

Nej Nicklas, självklart ska vi inte låta makten komma undan med att använda sociala medier som om själva användandet av ett visst kommunikationsmedel skulle ställa allt tillrätta och behovet av granskning skulle upphöra. Makthavare behöver granskas oavsett om de är politiker, affärsmän, kultur- eller mediepersonligheter. Men jag tror inte att användandet av sociala medier gör det svårare att granska makthavare.

Grattis alla bakåtsträvare idag betalas det digitala varvsstödet ut

Det har skrivits mycket om den lagstiftning som ger möjlighet för privata företag att bedriva polisiär verksamhet. Henrik Alexandersson skriver till exempel i Expressen idag om att IPRED-lagen bara kommer att stoppa amatörer.
Men det är egentligen inte IPRED-lagen som är problemet, det är själva tankesättet bakom och de konsekvenser det får. Många av Sveriges jurister och politiker har gett vika för musik-, film-, och mjukvarubranschens synsätt att den tekniska utvecklingen är av ondo och därför måste omgärdas av en kraftfull reglering. Därför har man ägnat år åt att bekämpa den rörelse som verkar för att förverkliga de löften om öppenhet och socialt nätverksbyggande som internet ger.

SL Access

Mina ständiga frustrationer med SL:s nya biljettsystem SL Access fortsätter. Problemen med inpassering är dagligt återkommande. Den exakthet som krävs vad gäller hur man står i spärren, med vilken hastighet och på vilket avstånd man för kortet över läsaren är rent av löjlig. Borta är den tid då man med andan i halsen och händerna fulla kunde trixa upp sitt SL-kort ur fickan och hastigt passera spärren. Nu krävs i princip en fri hand och ett någorlunda lugnt sinnelag för att man ska kunna nyttja storstadens kollektivtrafik.

Detta problem finner jag något märkligt eftersom exempelvis London, som har ett liknande system, har lyckats att konstruera det så att det är anpassat till stressade storstadsbor med händerna fulla och tankarna någon annanstans än på hur man ska passera lokaltrafikens biljettspärrar.

Vad ska staten ha webb 2.0 till?

Med risk för att för alltid bli stämplad som en nörd så måste jag trots allt säga det: Jag tycker att det pratas alldeles för lite förvaltningspolitk i den offentliga debatten. Särskilt märkligt tycker jag det är att frågor om e-förvaltning röner så lite intresse. I flera andra länder, och även inom EU:s institutioner som inte brukar ses som demokratins och öppenhetens högborg, diskuteras frågor om Internet som ett verktyg för social dialog. Hur kan vi nyttja de möjligheter som webb 2.0 ger? Hur ökar vi medborgarnas insyn och medverkan i förvaltningen? Vilka positiva resultat kan vi nå om den information som finns i offentlig sektor släpps fri så att andra kan utveckla tjänster med hjälp av den?