En röst på Kristdemokraterna idag är en röst för Alliansen i morgon

Idag står mycket på spel. Din röst avgör om vi ska få ett Sverige där politiker bestämmer över hur ni ska fördela arbetet i er familj eller om vi ska fortsätta skapa fler möjligheter till valfrihet i vardagen. Ifall vi ska sätta stopp för arbetet att korta vårdköerna eller om vi ska fortsätta förbättra kvalitén och tillgängligheten till vården. Om Du ger Din röst till Kristdemokraterna kommer vi arbeta för att Du ska få bestämma mer. För att ge mer utrymme åt familjer, föreningar och företag. Och för att sätta stopp för dem som vill skriva verklighetens folk på näsan. [PDF]

Kommentera