Göran Eriksson på Svenska Dagbladet utroppar redan Socialdemokraterna till valets stora förlorare. Kanske lite tidigt att göra en analys av resultatet när  knappt 550 av de 5 700 valdistrikten är räknade. Mycket återstår och flera siffror är fortfarande  osäkra. Men vill man vara först  med en analys så får man inte ligga på latsidan.